AROPUPU


Aropupu-projekti suunnitteli ja toteutti keväällä 2008 Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskukselle harjoittelun suunnittelu-, kirjaus- ja seurantajärjestelmän urheilijoiden, valmentajien ja tutkijoiden käyttöön.

WWW-sovelluksen avulla käyttäjät pystyvät suunnittelemaan kilpailunsa, leirinsä, harjoituksensa ja testinsä sijoittumisen vuosittain, kausittain, viikoittain ja päivittäin. Urheilijat pystyvät lisäksi kirjaamaan toteutuneet harjoituksensa ja niiden poikkeamat suunnitellusta.

MVC-arkkitehtuurin mukainen järjestelmä koostuu WWW-selaimessa toimivasta monikielisestä käyttöliittymästä sekä Linux-pohjaisesta palvelinohjelmistosta, joka käyttää WWW-palvelimena Apachea, sovelluskehyksenä Djangoa ja tietokannanhallintajärjestelmänä PostgreSQL:ää.

Sovelluksen toteuttavat Python-, JavaScript-, XHTML-, YAML ja CSS-kielillä Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitoksen opiskelijat Heikki Heikkinen, Mikko Tyrväinen, Juho Vepsäläinen ja projektipäällikkö Tuomas Vihinen.

Vastaavana ohjaajana toimi Jukka-Pekka Santanen ja teknisenä ohjaajana Tarmo Aidantausta. Tilaajan edustajina KIHUlta projektissa olivat Pasi Sarkkinen ja Jani Talkkari.


Tallennettu 23.6.2008.