CONCEPT-projekti


Projekti toteuttaa Jyväskylän yliopiston liikuntabiologian ja tietotekniikan laitoksille sekä LIKES:lle työasemasovelluksen, jolla laaditaan konferenssin esitelmille ja tapahtumille aikataulu. Sovellus liittyy läheisesti Perl-kielellä WWW-ympäristöön aiemmin toteutettuun konferenssin hallintajärjestelmään.
Projektitila on huone C224.1 ja tilan puhelinnumero 014-2604967