Ensimmäinen väliesittely

2.11.2007 10:30-10:44
Paikka: Jyväskylän yliopisto, AgC223.1
Laadittu 2.11.2007

Läsnä:

1. Esityksen sisältö

Aluksi projektipäällikkö Antti Pyykkönen avasi esittelyn. Hän kertoi yleistä projektin taustoista, tavoitteista ja tekniikasta. Hän esitteli projektiorganisaation sekä Dynamicsin, Mobile IPv4:n ja DHCP:n yleisen toiminnan.

Projektin tavoitteet

Projektin varapäällikkö Joni Purojärvi esitteli projektin tavoitteet, joita ovat DHCP-tuki Dynamicsille, virtuaalinen vierasagentti ja kotiagentin kahdentaminen. Hän esitteli tarkemmin DHCP:n toiminnan ja mainitsi tekniikoista, joita projektissa käytetään.

Testausympäristön esittely

Tero Hätinen esitteli projektin testausympäristön ja projektissa käytettävät työvälineet. Testausympäristössä tapahtuu kaikki ohjelmointi ja testaus, koska protokollaa ei voida testata yksittäisillä koneilla.

2. Ryhmälle esitetyt kysymykset

Ryhmälle esittettiin seuraavat kysymykset.

  1. Oliko ohjelmakoodiin tutustuminen vaikeaa?
  2. Mitä ne agentit ovat?

Ohjelmakoodin tutustuminen oli vaikeaa, koska Dynamicsia ei ole kommentoitu riittävällä tasolla ja Dynamicsin pääohjelmien (kotiagentti, vierasagentti, mobiilipäätelaite) ohjelmakoodi sisältää tuhansia rivejä koodia. UDHCP-ohjelma on sen sijaan kommentoitu ja jäsennetty hyvin, joten sen lukeminen on ollut huomattavasti helpompaa.

Toisen kysymyksen esitti Koskelo-ryhmä. Ryhmä ei ollut saanut riittävää käsitystä agenteista, mitä ne ovat. Dynamolaiset kertoivat lyhyesti, että agentit ovat sovellusohjelmia koneiden sisällä. Jokainen laite tarvitsee oman ohjelmansa. Kysymys oli hyvä, sillä sen johdosta ryhmän jäsenet lisäävät seuraavaan väliesittelyyn tarkemman esittelyn agenteista.

3. Palaute

Muut ryhmät arvioivat Dynamo-ryhmän esiintymistä lomakkeiden avulla. Esitelmä kesti 14 minuuttia, joten se on oli sopivan pituinen. 14 minuuttia kolmelle hengelle jaettuna on lyhyt aika. Palautteen muodostaminen muutaman esiitymisminuutin perusteella on hankalaa. Palautteen perusteella ryhmä onnistui kokonaisuutena hyvin ensimmäisessä väliesittelyssä.

Palautetta tuli lähinnä esiintymistavasta. Katsetta olisi käännettävä enemmän yleisöön ja heiluntaa esitysareenalla tulisi vähennettävä. Ääni kuului kaikilla ryhmän jäsenillä hyvin. Esitelmä oli lähes valmis loppuesitelmäksi. Arvioinnin perusteella Dynamo-ryhmä tiivistää esitelmää, koska toistoa esiintyi muutamassa kalvossa. Lisäksi ryhmä tekee kalvon, jossa se kuvaa tarkemmin agentteja. Esitelmästä puuttui maininta tekniikoista, mitä Dynamo kohtaa kehittäessä sovellusta. Yleisö toivoi myös esimerkkitapauksia, missä Mobile IPv4:ää käytetään. Dynamolaiset lisäävät esimerkkejä seuraavaan esitelmään.

4. Yhteenveto

Ryhmän jäsenet pitävät esitystilaisuutta onnistuneena. Vaikeinta on sisältää olennaiset asiat n. 15 minuutin esitelmään. Kolmen hengen ryhmälle väliesittely vie suhteellisen paljon resursseja perustyöltä. Ryhmä kuunteli mielellään muiden ryhmien esityksiä ja esitti lisäkysymyksiä. Kaikkien ryhmien esitykset olivat hyvin esitetyt ja asiasisällöltään sopivan tarkat.