2. väliesittely

31.11.2007 12:20-12:33
Paikka: Jyväskylän yliopisto, AgBeeta
Laadittu 31.11.2007

Läsnä:

1. Esityksen sisältö

Aluksi projektipäällikkö Antti Pyykkönen avasi esittelyn. Hän kertoi yleistä projektin taustoista ja esitteli projektiorganisaation sekä Dynamicsin ja Mobile IPv4:n yleisen toiminnan.

Projektin tavoitteet

Projektin varapäällikkö Joni Purojärvi esitteli projektin tavoitteet, joita ovat DHCP-tuki Dynamicsille, virtuaalinen vierasagentti ja kotiagentin kahdentaminen. Hän esitteli tarkemmin sovelluksen alkuperäisen toiminnan ja toiminnan tavoitetilan muutosten jälkeen.

Tero Hätinen selvitti tarkemmin virtuaalisen vierasagentin ja kotiagentin kahdentamisen tarkoitukset.

Testausympäristö ja käytetyt työvälineet

Hätinen esitteli myös projektin testausympäristön ja tärkeimmät projektissa käytettävät työvälineet.

2. Ryhmälle esitetyt kysymykset

Ryhmälle esittettiin seuraavat kysymykset.

Ohjelmakoodin tutustuminen oli vaikeaa, koska Dynamicsia ei ole kommentoitu riittävällä tasolla ja Dynamicsin pääohjelmien (kotiagentti, vierasagentti, mobiilipäätelaite) ohjelmakoodi sisältää tuhansia rivejä koodia. Doxygen-dokumentointityökalun käyttö jo perehtymisvaiheessa olisi voinut helpottaa koodiin tutustumista.

3. Palaute

Muut ryhmät arvioivat Dynamo-ryhmän esiintymistä lomakkeiden avulla. Esitelmä kesti noin 13 minuuttia, joten se on oli sopivan pituinen. Esitelmän sisältöä ei oltu juurikaan muutettu ensimmäisen väliesittelyn jälkeen, ensimmäisestä esittelystä saadun positiivisen palautteen vuoksi. Myös toinen väliesittely meni saadun palautteen perusteella hyvin.

Parannettavaa olisi lähinnä esiintymistavassa. Katsetta olisi käännettävä enemmän yleisöön näytön katsomisen sijaan. Ääni kuului kaikilla ryhmän jäsenillä hyvin. Esitelmä oli lähes valmis loppuesitelmäksi. Loppuesitelmässä täytyy varmistua siitä, että kaikki käytetyt termit selitetään riittävän selkeästi (esimerkiksi RFC ja NAI).

4. Yhteenveto

Ryhmän jäsenet pitävät esitystilaisuutta ensimmäisen esittelyn tapaan onnistuneena. Aikomuksena on tehdä ainoastaan pieniä muutoksia esitysmateriaaliin loppuesittelyä varten. Ryhmä kuunteli myös mielellään muiden ryhmien esityksiä. Kaikkien ryhmien esitykset olivat hyvin esitetyt ja asiasisällöltään sopivan tarkat.