Dynamo-projektin käytettävyyspäivä 23.10.2007

23.10.2007
Paikka: Jyväskylän yliopisto

Luennoitsija:

Projektiryhmät: Dynamon projektiryhmästä paikalla:

Raportti

Käytettävyyspäivässä Meeri Mäntylä esitteli käytettävyyden periaatteita ja merkitystä kolmelle sovellusprojektiryhmälle. Ryhmät arvioivat käytettävyyttä Tapiolan, RyanAirin ja Manpowerin WWW-sivuilla.

1. Luento-osuus

Luennoilla Meeri Mäntylä esitteli käytettävyyden keskeisiä käsitteitä ja käytettävyyden hyviä tapoja. Aluksi hän puhui käyttäjäkeskeisestä suunnittelusta, jossa olennaisinta on lopullisen käyttäjän huomioon ottaminen heti sovelluksen suunnitteluvaiheessa. Käyttäjä olisi pyrittävä personoimaan henkilöksi. Sovelluksen käyttöliittymän testauksen avulla käyttäjät otetaan mukaan suunnitteluprosessiin jo sovelluskehityksen alkuvaiheessa. Meeri kertoi myös käyttöliitymän asettelun, navigoinnin ja menujen merkityksistä.

Jokainen ryhmä sai arvioitavakseen WWW-sivusto. Dynamo -ryhmä arvioi www.tapiola.fi -verkkosivuja. Mäntylä kävi arvioimassa kahden muun sovelluprojektiryhmän käyttöliittymät. Dynamo projekti kehittää protokollaa, joten projektilla ei ole käyttöliittymää.

2. Tapion WWW-sivusto arviointi

Ryhmän tehtävänä oli arvioida vakuutusyhtiö Tapiolan WWW-sivustoja. Sivusto on ulkoasultaan ammattimainen ja paljon asiaa sisältävä. Värit ovat rauhoittavat ja ja viestivät luottamusta. Sivusto sisältää hyvät navigointi- ja etsintäominaisuudet, mutta sekavan etusivun. Etusivulla on liikaa asiaa ja liikkuvia osia, kuten linkkejä tai valikoita. Huomio aloitussivulla kiinnittyi hymyilevän naisen kuvaan, joka on sivun keskellä. Kuvalla halutaan luoda selkeästi iloinen kuva vakuuttamisesta. Sivusto oli keskitetty vasempaan laitaan ja oikeaan laitaan jää runsaasti tyhjää tilaa.

Seuraavassa käydään läpi tehtävät, joihin ryhmä etsi vastaukset.

Mihin kohtaan sivustossa huomio keskittyy. Selvitettiin, millaisia etuja omistaja-asikas voi saada vakuutuksissa oltuaan asiakkaana yli 10 vuotta. Selvitettiin, onko Tapiolassa tällä hetkellä avoimia työpaikkoja.

Kaikki neljä hakutehtävää onnistui vaivattomasti ja nopeasti käyttämällä sivuston hakukonetta tai navigoimalla oikealle sivulle. Ryhmä voi kokemuksen perusteella todeta, että navigointi sivuilla on tehty erittäin hyvin.

3. Tapiolan sivuston analyysi

Värit

Väreinä sivuilla on käytetty murrettua vihreää, joka antaa luotettavan kuvan palvelusta. Ryhmän silmään pisti, että värien kontrastit valikoissa eivät ole riittävät.

Navigointi

Navigointi sivulla toimii mainiosti. Sivut sisältävät hakukoneen, navigointipalkin sivun ylälaidassa ja "usein haetut" -valikon. Näiden komponenttien avulla jokainen käyttäjä voi navigoida sivuilla halutulla tavalla. Yli kolmen napin painamisen linkityksiä ei sivuilla ole, eli mikä tahansa sivu löytyy kolmen linkin takaa.

Asettelu

Asettelu etusivulla on sekava. Etusivulle on tungenttu liikaa linkkejä ja sivu on jaettu liian moneen osaan. Tämä aiheuttaa liikaa kognitiivista kuormaa käyttäjälle. Alasivujen asettelu oli huomattavasti parempaa kuin etusivun.

Käytettävyysongelmat

Käytettävyysongelmia sivulla esiintyi, kun selaimena käytettiin Linuxin Operaa. Opera ei osannut näyttää linkkejä aina oikein. Sivuston skaalaus toimii hyvin. Jos selaimesta puutuu Flash-tuki, pankkipalvelujen esittelyä ei näe.

Parannusehdotukset

4. Yhteenveto

Kaiken kaikkiaan Tapiolan sivusto antaa luottettavan kuvan palvelusta. Sivusto on selvästi luotu suurelle käyttäjäryhmälle. Tämä tulee ilmi jo etusivulla. Etusivulle on tungettu asiaa jokaiselle asiaakkaalle. Pienin korjauksin sivustosta saa paremman ja selkeemmän. Nämä korjaukset olivat tehty, kun katsoimme sivustoa 29.10.

Käytettävyyspäivä ei antanyt Dynamo -projektille varsinaista lisäarvoa, koska projekti kehittää protokollaa, jossa ei ole käyttöliittymää. Meeri Mäntylälle kiitos hyvästä opetuspaketista, selkeästä opetuskokonaisuudesta ja asiantuntevista mielipiteistä.