Dynamo-projektin 5. palaveri

17.10.2007 9:30-10:27
Paikka: Jyväskylän yliopisto, AgC223.1
Laadittu 17.10.2007

Korjattu 23.10.2007

Läsnä:

Tilaaja:

Projektiryhmä: Ohjaajat:

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9:30.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Esityslistan 7. kohtaan lisättiin vaatimusmäärittelyn tarkastus.

4. Edellisen pöytäkirjan tarkastaminen ja hyväksyminen

Puheenjohtaja kävi läpi päätökset ja oleelliset asiat 4. palaverin pöytäkirjasta. Kohtaan 9 lisättiin ryhmän jäsenille tehtäviksi selvittää mikrotuelta mahdollisuutta saada työhuoneen Windows-koneeseen MS Visio -ohjelmistoa, sekä yhtä verkkoon liitettyä konetta testihuoneeseen.

Tehdyt päätökset:

5. Tehtävien katsaus

Tilaaja:

Tekninen ohjaaja: Vastaava ohjaaja: Ryhmän jäsenet:

6. Projektin tilannekatsaus

Pyykkönen esitti projektin nykyisen tilanteen. Kuluneella viikolla projektiryhmä oli saanut testausympäristön toimintaan Ahosen ja Huikarin avustuksella. Sovellussuunnitelman laatiminen ja koodaus oli aloitettu. Lisäksi projektipäällikkö oli tehnyt vaaditut muutokset projektisuunnitelman versioon 0.2. Ryhmä arvioi olevansa edelleen noin viikon myöhässä alkuperäisestä aikataulusta. Viivästymisen katsottiin johtuvan lähinnä epätarkasta aikataulusuunnitelmasta.

7. Vaatimusmäärittelyn tarkastus sekä muut asiat

Purojärvi esitteli ehdotuksensa vaatimusmäärittely-dokumenttiin tulevista toiminnallisista vaatimuksista. Lisäksi käytiin keskustelua dokumentin sisällöstä sekä tulevista lisäyksistä ja muutoksista. Vaatimukset tullaan esittämään taulukoissa, joista käy ilmi vaatimuksen nimi, kuvaus, tila ja prioriteetti. Vaatimukset päätettiin esittää abstraktimmalla tasoilla, kuin aikaisemmin.

Samalla esiteltiin myös ehdotus käytettäväksi tietorakenteeksi, joka tullaan esittelemään sovellussuunnitelmassa.

Muita asioita ei tullut esille.

Tehdyt päätökset:

8. Sovitaan osallistujien seuraavista tehtävistä

Vastaava ohjaaja: Ryhmän jäsenet:

9. Sovitaan seuraavan palaverin aika ja paikka

Seuraava palaveri sovittiin pidettäväksi keskiviikkona 31.10. klo 9:30 kokoustilassa AgC223.1.

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10:27

Kokouksessa jaettu materiaali: