Dynamo-projektin 1. koodin katselmointi

Aika: 8.11.2007 9:33-10:53
Paikka: Jyväskylän yliopisto, AgC223.1
Laadittu 8.11.2007

Läsnä:

Tilaaja:

Projektiryhmä: Ohjaajat:

Katselmointi

Ryhmä oli lähettänyt lähdekoodin sekä tehdyt muutokset esittävän diff-tiedoston jo edellisellä viikolla projektiorganisaation sähköpostilistalle. Näin kaikilla oli mahdollisuus tutustua koodiin ja tehtyihin muutoksiin jo etukäteen.

Katselmoinnissa Purojärvi esitteli oleellisia kohtia lähdekoodista ja ryhmän siihen tekemistä muutoksista. Katselmoinnin aikana keskustelu oli vapaata. Tilaajan edustajat ja ohjaajat kertoivatkin runsaasti omia mielipiteitään ja parannusehdotuksia.

Huomioita ja parannusehdotuksia

Katselmoinnin aikana tuli esiin seuraavat huomiot ja parannusehdotukset:

Katselmoinnin aikana tuli esiin seuraavat kehitysideat, joita tuskin tullaan toteuttamaan projektin aikana, mutta tullaan dokumentoimaan jatkokehitysideoihin.

Santanen antoi ryhmälle tulostetun version lähdekooditiedostosta, johon hän oli lisännyt omia huomioitaan. Suurin osa näistä huomoista tuli esille myös katselmointitilaisuuden aikana.

Seuraava katselmointi

Seuraavan katselmoinnin ajankohta päätetään seuraavan viikkopalaverin yhteydessä.