Dynamo-projektin 2. koodin katselmointi

Aika: 26.11.2007 14:15-15:33
Paikka: Jyväskylän yliopisto, AgC223.1
Laadittu 27.11.2007

Läsnä:

Tilaaja:

Projektiryhmä: Ohjaajat:

Katselmointi

Ryhmä oli lähettänyt edellisen katselmoinnin jälkeen muokatun DHCP-aiheen lähdekoodin ja virtuaalisen vierasagentin prototyypin ensimmäisen version lähdekoodin edellisenä perjantaina projektiorganisaation sähköpostilistalle. Näin kaikilla oli mahdollisuus tutustua koodiin ja tehtyihin muutoksiin jo etukäteen.

Katselmoinnissa Purojärvi esitteli oleellisia kohtia lähdekoodista. Katselmoinnin aikana keskustelu oli vapaata.

Huomioita ja parannusehdotuksia

Katselmoinnin aikana tuli esiin seuraavat huomiot ja parannusehdotukset:

Katselmoinnin aikana tuli esiin seuraavat kehitysideat, joita tuskin tullaan toteuttamaan projektin aikana, mutta tullaan dokumentoimaan jatkokehitysideoihin.

Seuraava palaveri

Katselmoinnissa sovittiin seuraavan palaverin ajankohdaksi 5.12.2007 klo 9:30.