______________________________________________

Projektipalaverin esityslista

 

Aika:                21.09.2001

Paikka:             Numerola OY

 

 

  1. akronyymi
  2. projektin aihe, tavoitteet ja vaatimukset
  3. projekti- ja vaitiolosopimukset
  4. projektissa käytettävät työkalut
  5. edellisen projektin tulosten hyödyntäminen
  6. Numerola OY:n toivomus aikataulun ja yhteydenpidon suhteen

 

Petri Eskelinen, Lasse Laukkanen, Kaisa Kokko ja Mikko Ketola

Puh: 014-2604966