______________________________________________

Projektipalaverin esityslista

 

Aika:             31.10.2001 klo 14.15

Paikka:           Projektitila AgC223.1

 

 

1. Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen

2. Projektin edistyminen

3. Rajapinnan määrittely bezier-pinnoille

        - tarkennusta yksikköneliö esitykseen

        - mitkä ovat tarvittavat toiminnot ja miten ne välitetään

        - tekeekö työn todella joku ulkopuolinen vai onko glu-evaluaattorit yhä vaihtoehto (ajallisesti sekä muuten)

4. TCL/Tk/C++/OpenGL+Glut ongelmat

        - oliopohjainen lähestyminen uhattuna

        - hybridimalli C/C++ ja muuttujien globalisaatio

5. Sovellussuunnitelma

      - elementtien numerointi

      - saako kopioda muille projektiryhmille opponointitilaisuutta varten

6. Sopimuksen allekirjoittaminen

 

 

Petri Eskelinen, Lasse Laukkanen, Kaisa Kokko ja Mikko Ketola

Puh: 014-2604966