______________________________________________

12. Projektipalaverin esityslista

 

Aika:                14.11.2001 klo 14.15

Paikka:             Projektitila AgC223.1

 

 

 

1. Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen

2. Projektin edistyminen

3. Luontiparametrien antaminen

4. Sovellussuunnitelman tarkastelu

5. Uuden demoversion esittely

6. Sopimuksen allekirjoittaminen

 

 

Petri Eskelinen, Lasse Laukkanen, Kaisa Kokko ja Mikko Ketola

Puh: 014-2604966