______________________________________________

15. Projektipalaverin esityslista

 

Aika:                3.12.2001 klo 14.15

Paikka:             Projektitila AgC223.1

 

 

1. Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen

2. Projektin edistyminen

3. Uuden demoversion esittely

4. Vaatimuksien priorisointi

 

Petri Eskelinen, Lasse Laukkanen, Kaisa Kokko ja Mikko Ketola

Puh: 014-2604966