EXODUS-työprojekti                               Pöytäkirja

Jyväskylän Yliopisto

Tietotekniikan laitos

 

Paikka: Numerola OY, Väinönkatu 11 A

 

Aika: 21.9.2001 klo 10-12

 

Läsnäolijat:

Mikko Ketola, projektiryhmä, sihteeri

Petri Eskelinen, projektiryhmä, puheenjohtaja

Kaisa Kokko, projektiryhmä, sihteeri

Lasse Laukkanen, projektiryhmä, sihteeri

Antti Niemistö, Numerola OY

Kai Hiltunen, Numerola OY

Erkki Heikkola, Numerola OY

Eeva-Kaisa Rouhiainen, Numerola OY (klo 11.40 ->)

Anni Toivola, projektin tekninen ohjaaja

Kari Kärkkäinen, projektin vastaava ohjaaja

 

 

Käsitellyt asiat:

 

1.      Projektiryhmän akronyymi

 

PÄÄTÖKSET:

 

Projektiryhmän akronyymiksi hyväksyttiin Exodus.

 

2. Projektin aihe, tavoitteet ja vaatimukset

 

Numerola OY:n edustajat selvittivät toteutettavan projektin ominaisuuksia

keväällä 2001 toteutetun Genesis-projektin pohjalta esittelemällä

Genesis-projektin toteuttaman ohjelman käyttöä sekä jakamalla alustavan

vaatimusmäärittelyn. Projektissa toteutetaan 3D-piirtotyökalu, jolla

kootaan alueita yksinkertaisista kappaleista eli blokeista. Kyseisiä

alueita käytetään fysikaalisten ilmiöiden mallintamiseen. Projektissa

keskitytään 3D-toimintojen sisäiseen toteuttamiseen. Ensisijaisena

tavoitteena on toteuttaa 3D-ympäristö, jossa on neljänlaisia

vektorimuotoisia "perusblokkeja", joiden avulla ohjelmalla muodostetaan

mallinnettavia objekteja. Perusblokit ovat heksaedri, prisma, tetraedri ja

pyramidi. Genesis-projektin luokkahierarkiaa voidaan käyttää

esimerkinomaisesti. Projektin suunnitteluun käytetään kolme viikkoa.

 

Käyttöliittymän käytettävyyttä, visuaalisuutta ja mukautuvuutta

korostettiin. Käyttöliittymä ja ohjelman sisäinen toteutus (moottori)

tulisivat olla mahdollisimman erillisinä komponentteina, mistä seuraa

käyttöliittymän helppo muutettavuus.

 

Tallennusmuodoksi ehdotettiin alustavasti OpenDWG:tä, mutta asia jäi tässä

vaiheessa selvitettäväksi. On kuitenkin varmistettava, että ohjelman

käyttämä tallennusmuoto sisältää ulkopuolisen

verkkogeneraattori-lisäohjelman vaatimat tiedot.

 

Koodin tulee olla luettavaa ja pieniin yksiköihin jaettua.

 

PÄÄTÖKSET:

 

Projektissa toteutetaan 3D-piirtotyökalu, jolla kootaan alueita

yksinkertaisista kappaleista eli blokeista.

 

On varmistettava ohjelman käyttämän tallennusmuodon ja ulkopuolisen

verkkogeneraattori-lisäohjelman yhteensopivuus.

 

3.      Projekti- ja vaitiolosopimukset

Projektisopimus vastaa pääkohdiltaan Genesis-projektin sopimusta, mutta

osittain se on muuttunut. Vaitiolosopimusta ei katsottu tarpeelliseksi

tehdä projektin tässä vaiheessa.

 

PÄÄTÖKSET:

 

Projekti ei ole salainen.

 

 

4.      Projektissa käytettävät työkalut

 

PÄÄTÖKSET:

 

Käytetään samoja työkaluja kuin Genesis-projektissa:

C++

Tcl/Tk

OpenGL

Glut

 

5.      Edellisen projektin tulosten hyödyntäminen

Edellisen projektin toteutusta voidaan käyttää mallina, mutta siihen ei

tule tarvitse sitoutua. Osa teknisistä ratkaisuista käy sellaisenaan.

Objektien ja blokkien tietojen syöttö tapahtuu lomakkeen avulla ja

objektien valinta sekä siirtäminen painikkeiden avulla. Edellistä

Genesis-projektia on kesän 2001 aikana jatkokehitetty. Erityisesti

muutettavia kohtia Genesis-projektissa ovat Tcl/Tk-käyttöliittymän ja

C++-toteutuksen välinen rajapinta ja tallennusmuodon luettavuuden

parantaminen. Lisäksi on tutkittava mahdollisuus käyttöliittymän

yhdistämiseksi yhteen ikkunaan.

 

 

 

PÄÄTÖKSET:

 

Edellisen Genesis-projektin koodia voidaan soveltuvin osin hyödyntää.

Soveltuva koodi tarkennetaan myöhemmin.

 

6.      Jaettu materiaali

Ohjelman alustava vaatimusmäärittely (3 sivua)

Numerola OY:n yritysesite

 

7.      Muut asiat

Kai Hiltunen valittiin ensisijaiseksi Numerolan edustajaksi.

 

8.      Seuraava palaveri

Seuraavan palaveri pidetään ke 26.9.2001 klo 14 alkaen Agoran

projektitilassa Ag 223.1. Jatkossa viikoittainen palaveri tulee olemaan

keskiviikkoisin klo 14 alkaen.

 

9.      Sovitut tehtävät

Tehtävä: Viimeisimmän Genesis-ohjelman version toimittaminen

Suorittaja: Kai Hiltunen

Määräpäivä: 26.9.

 

Tehtävä: Käyttöliittymän ja piirtoalueen yhdistämisen selvittäminen

Suorittaja: Petri Eskelinen

 

Tehtävä: Markku Vireen pyytäminen toiseksi tekniseksi ohjaajaksi

Suorittaja: Kari Kärkkäinen

Määräpäivä: 26.9.

Suoritettu: 24.9.

 

EXODUS-työprojekti

Lasse Laukkanen, Kaisa Kokko, Petri Eskelinen, Mikko Ketola

Puh. 014-2604966