EXODUS-työprojekti                                   Pöytäkirja

Jyväskylän Yliopisto

Tietotekniikan laitos

 

Paikka: Ag C223.1

 

Aika: 10.10.2001, klo 14.15–16.15

 

Läsnäolijat:

Kai Hiltunen, Numerola Oy

Kari Kärkkäinen, projektin vastaava ohjaaja

Anni Toivola, tekninen ohjaaja

Markku Vire, tekninen ohjaaja

Mikko Ketola, projektiryhmä

Petri Eskelinen, projektiryhmä, puheenjohtaja

Kaisa Kokko, projektiryhmä, sihteeri

Lasse Laukkanen, projektiryhmä

 

Käsitellyt asiat:

 

  1. Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen

 

Kärkkäinen kaipasi pöytäkirjaan selventäviä kuvia. Ne itse asiassa olivatkin jo valmiina, mutta linkit niihin puuttuivat vielä.

 

PÄÄTÖKSET: Pöytäkirja hyväksyttiin

 

  1. Projektin eteneminen

 

Esitimme meiltä kaikilta yhteensä työprojektiin kuluneen ajan, mutta tarkoituksena on näyttää kultakin henkilöltä erikseen kulunut aika.

 

Annoimme luettavaksi alustavan projektisuunnitelman sekä vaatimusmäärittelyn, jotka tulevat nettiin. Jatkossa dokumentit tulee olla luettavina jo ennen palaveria.

 

Esittelimme myös alustavan työnjakosuunitelman.

 

 

  1. Projektisuunnitelma

 

Aikataulun osalta ehdotettiin, että marraskuun puolivälissä olisi valmiina käyttöliittymä , jossa joitakin perustoimintoja ja 3.joulukuuta ohjelma olisi valmis testattavaksi. Pelkän käyttöliittymän tulisi kuitenkin olla valmiina jo aikaisemmin. Projektisuunnnitelman fonttia tulisi myös muuttaa selvemmäksi.

 

PÄÄTÖKSET: Marraskuun puolivälissä tulisi olla valmiina käyttöliittymä , jossa joitakin perustoimintoja ja 3.joulukuuta ohjelma olisi valmis testattavaksi.

 

  1. Tallennusformaatti

 

Tallennusformaatin tulisi olla selvempi kuin Genesiksessä. Pohdittiin, että pitäisikö ohjelmaan toteuttaa parametrisoinnin kanssa yhteensopiva formaatti, jolloin formaattia ei enää tarvisi muuttaa. Tällöin kontrollipisteillä olisi nimet ja tiedoston alussa kerrottaisiin parametrit. Tämän formaatin käyttö päätettiin kuitenkin jättää toissijaiseksi tavoitteeksi.

 

PÄÄTÖS: Parametrisoinnin kanssa yhteensopiva tiedostoformaatti on toissijainen tavoite. 

 

  1. Käyttöliittymä

 

Ohjelman käyttöliittymästä esiteltiin ensimmäinen paperiversio. Näytön vasemmassa reunassa tulisi olemaan ikkuna, jossa on valikot, mahdolliset pikavalinnat sekä puurakennekaavio. Sen oikealle puolelle sijoittuisi piirtoalueikkuna. Akselit lähtöoletuksena tulisivat olemaan x-akseli katsojaan päin, y oikealle ja z ylös. Vire oli selvittänyt Tcl/Tk-ikkunan ja OpenGL-ikkunan yhteenliittämistä, mutta tämä tulisi todennäköisesti olemaan erittäin vaikeaa.

 

Valikkotekstit toivottiin laitettavan erilliseen tiedostoon, jolloin ohjelmassa olisi valmius kielen vaihtamiseen ja silloin olisi mahdollista viitata myös pikavalinnoista samaan paikkaan kirjoittamatta koodia uudelleen. Valikot tulisivat olemaan File, Edit, Block, View ja Help. File:n alta löytyisi Uuden piirtoalueen luominen, tiedoston avaaminen, tallentaminen ja ohjelmasta poistuminen. Edit:iin tulisivat normaalit muokkaustoimenpiteet Undo, Copy, Paste, Cut. Block-valikosta löytyisi blokkiin kohdistettavat toimenpiteet, kuten luominen, tuhoaminen, pyörittäminen, yhdistäminen ja erottaminen. View-valikosta saisi valita katselusuunnan (vasen, oikea, ylhäältä, alhaalta, edestä, takaa ja käyttäjän itse määrittelemä katselukulma), zoomailun, pinnan (rautalanka/kiinteä) sekä värivalinnan. Help-valikosta löytyisi ohje sekä tietoja ohjelmasta.

 

  1. Käyttötapaukset

 

Käyttötapaukset olivat esillä nettisivuillamme jo ennen palaveria. Korjailimme niitä saamamme palautteen mukaan ja nyt käsittelimme vain muutamaa käyttötapausta.

 

Blokin luomisessa tulee olemaan nopea ja tarkka vaihtoehto. Nopeassa luomisessa blokin tietyn nurkkapisteen oletuspaikaksi sovittiin origo.

 

Enemmän keskustelua syntyi rautalankamallista ja blokkien visualisoinnista. Jos rautalankamalli on käytössä, visualisointiverkko tulee oletuksena kaikille  blokin tahoille, mutta tulisi olla mahdollisuus laittaa se vain joillekin tahoille. Sovimme myös siitä, että takana olevia reunaviivoja ei tarvitse ilmaista katkoviivoin, koska sen toteuttaminen tulisi olemaan turhan hankalaa.

 

Särmille tulee voida määritellä eri tihennyksiä, kuten oli Genesiksessäkin. Tätä varten särmille tarvitaan oma luokka, joka pitää yllä tihennystietoa. Tihennyksiä ei kuitenkaan tarvitse visualisoida.

 

Blokkien yhdistämisessä mietittiin, pitäisikö yhdistäminen tapahtua toista blokkia venyttämällä vai siirtämällä. Blokkien yhdistäminen osoittautuikin olevan vaikeampaa kuin oli aikaisemmin kaavailtu, koska NURB-tahot deformoituvat blokin yhtä tahoa venytettäessä yhdistettävään tahoon. Ongelmana oli myös se, että täytyykö muitakin kuin suoria pintoja pystyä yhdistelemään. Numerola Oy lupasi miettiä esille tulleita ongelmia.

 

  1. Seuraava palaveri

 

Seuraavan palaveri pidetään ke 17.10.2001 klo 14.15 alkaen Agoran projektitilassa Ag 223.1.

 

  1. Sovitut tehtävät

 

Tehtävä: Blokkien yhdistämisessä ilmenneiden ongelmien miettiminen

Suorittaja: Numerola Oy

Määräpäivä: 17.10.2001

 

 

EXODUS-työprojekti

Lasse Laukkanen, Kaisa Kokko, Petri Eskelinen, Mikko Ketola

Puh. 014-2604966