EXODUS-työprojekti                                   5. Pöytäkirja

Jyväskylän Yliopisto

Tietotekniikan laitos

 

Paikka: Ag C223.1

 

Aika: 17.10.2001, klo 14.15-16.30

 

Läsnäolijat:

Eeva-Kaisa Rouhiainen, Numerola Oy

Kari Kärkkäinen, projektin vastaava ohjaaja

Anni Toivola, tekninen ohjaaja

Markku Vire, tekninen ohjaaja

Mikko Ketola, projektiryhmä

Petri Eskelinen, projektiryhmä, puheenjohtaja

Kaisa Kokko, projektiryhmä, sihteeri

Lasse Laukkanen, projektiryhmä

Ari Häyrynen, visuaalinen konsultti

 

Käsitellyt asiat:

 

1. Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen

 

PÄÄTÖKSET: Pöytäkirja hyväksyttiin

 

2. Projektin eteneminen

 

            Projektisuunnitelmaa on korjailtu Kärkkäiseltä saamiemme ohjeiden mukaan, mutta siitä löytyy hiottavaa edelleen. Vaatimusmäärittelyä on myöskin kirjoitettu. Itse kukin on tutustunut ohjelmointityökaluihin ja tehnyt pieniä harjoituksia. Alustava mallinnettavien kappaleiden luokkakaavio luotu.

 

3. Käyttötapaukset

 

            Kävimme läpi käyttötapauksia tarkemmin. Blokin luomisessa tulee pystyä yhdistämään luotava blokki ennalta valittuun tahkoon. Oli puhetta myös siitä, että pitäisikö se pystyä luomaan myös yhdistettynä kahteen tahkoon, mutta se jätettiin jatkokehitykseen.

 

            Pinnanmuotojen näyttämisessä kiinteänä tulee käyttää joko valoa tai etäisyyden mukana pienenevää intensiteettiä selventämään kappaleen muotoa. Projektiryhmälle jäi selvitettäväksi, kumpaa tapaa näistä tulisi käyttää.

 

            Käyttötapaus materiaaliparametrin muokkaaminen tulisi muuttaa yleisempään muotoon blokin attribuuttien muokkaamiseksi.

           

            Siirtämisen poikkeuksena ei tulisi olemaan piirtoalueen ylittämistä, koska se jatkuu äärettömyytteen. Suurten kordinaattien kohdalla piirtämisen epätarkkuus muodostuu ongelmaksi, mutta ohjelmaan ei tulla kuitenkaan tekemään tarkastuksia suurten koordinaattien kohdalla, vaan se jää käyttäjän omalle vastuulle ja mahdollisesti ohjelman jatkokehitykseen.

 

            Pyörittämisessä tulee käyttäjällä selvyyden vuoksi olla mahdollisuus syöttää kolme kulmaa, joiden  suhteen blokkia pyöritetään, vaikka kaksikin riittäisi. Sellainenkin vaihtoehto nousi esille, että valittaisiin ensin akseli ja sitten kulma, mutta se ehdotus päätettiin hylätä.

 

            Yhdistämisen kohdalla projektiryhmälle selveni, että yhdistettäessä blokkeja ohjelman ei tarvitse pyöräyttää kappaletta samaan asentoon kuin toinen blokki, vaan käyttäjän täytyy tehdä se itse ennen siirtoa ts. yhdistäminen siirrolla tehdään  ilman kiertoa.

 

            PÄÄTÖKSET: Blokki täytyy pystyä luomaan yhdistettynä ennaltavalittuun tahkoon, mutta sitä ei tarvitse pystyä luomaan yhdistettynä kahteen valittuna olevaan tahkoon. Siirtämisessä ei tulla toteuttamaan suurten koordinaattien tarkastusta. Pyörittämissä täytyy olla mahdollisuus syöttää kolme kulmaa, joiden mukaan blokkia pyöritetään.

 

4. Luokkakaavio

 

            Luokkakaavion käsittelyssä päästiin vasta alkuun palveriajan lähetessä loppuaan, joten ma 22.10.2001 klo 12.15 päätettiin pitää ylimääräinen palaveri, jossa tullaan käsittelemään luokkakaaviota.

 

5. Käyttöliittymä

 

Ehdotimme, että luotaessa uutta blokkia ei kysyttäisi tarkkoja tietoja, vaan luotaisiin blokki vain nopealla tavalla, jonka jälkeen blokin, tahkon, särmän sekä kontrollipisteen tietoja voitaisiin muokata valitsemalla haluttu kohde puurakenteesta. Tarkkojen tietojen kysymiseen heti luotaessa ei myöskään Numerolan mielestä ollut tarvetta.

 

PÄÄTÖKSET: Blokkia luotaessa ei tarvitse kysyä tarkkoja tietoja, vaan niitä voi nopean luonnin jälkeen mennä muokkaamaan valitsemalla muokattava osa puurakenteesta.

 

6. Nurbs vs. Bezier

 

            Heikkola suositteli sähköpostissaan bikuutiollisia Bezier-pintoja, koska niiden määrittelyyn riittäisi pelkät kontrollipisteet. NURBS:ssa puolestaan tarvittaisiin jotain ylimääräisiä tietoja. Aihe jätettiin palaverissa kuitenkin käsittelemättä, kun ketään asiantuntevaa henkilöä ei ollut paikalla. Todennäköisesti samasta aiheesta jatketaan ensi viikolla.            

 

 

7. Muut asiat

 

            Sovittiin, että torstaina 18.10.2001 klo 16.15 Häyrysen Ari esittelee 3D-grafiikkaohjelmista ainakin Blender-ohjelmaa.

 

8. Seuraava palaveri

 

Seuraavan viikkopalaveri pidetään ke 24.10.2001 klo 14.15 alkaen Agoran projektitilassa Ag 223.1. Sitä ennen pidetään ylimääräinen palaveri ma 22.10.2001 klo 12.15, jolloin jatketaan luokkakaavion käsittelemistä.

 

9. Sovitut tehtävät

 

Tehtävä: Sovellussuunnitelman  ja sopimuksen kirjoittaminen

Suorittaja: Exodus

Määräpäivä: 24.10.2001

 

Tehtävä: Nurbs- ja Bezier-pintoja käsittelevän kirjan lainaaminen

Suorittaja: Kari Kärkkäinen

Suoritettu: 18.10.2001

 

EXODUS-työprojekti

Lasse Laukkanen, Kaisa Kokko, Petri Eskelinen, Mikko Ketola

Puh. 014-2604966