EXODUS-työprojekti                               7. Pöytäkirja

Jyväskylän Yliopisto

Tietotekniikan laitos

 

Paikka: Ag C223.1

 

Aika: 24.10.2001, klo 14.15-15.30

 

Läsnäolijat:

Kai Hiltunen, Numerola Oy

Erkki Heikkola, Numerola Oy

Kari Kärkkäinen, projektin vastaava ohjaaja

Anni Toivola, tekninen ohjaaja

Markku Vire, tekninen ohjaaja

Mikko Ketola, projektiryhmä

Kaisa Kokko, projektiryhmä, sihteeri

Lasse Laukkanen, projektiryhmä, puheenjohtaja

Ari Häyrynen, visuaalinen konsultti

 

Käsitellyt asiat:

 

1. Edellisten pöytäkirjojen hyväksyminen

 

PÄÄTÖKSET: Pöytäkirjat hyväksyttiin

 

2. Projektin eteneminen

 

Projektisuunnitelma sekä alustava versio sovellussuunnitelmasta on kirjoitettu ja projektisopimus on laadittu, mutta niihin odotetaan vielä korjausehdotuksia.

 

3. Yhdistäminen

 

Pohdimme yhdistämistä luomisen yhteydessä siinä tapauksessa, että sen tahkon kulmapisteet, johon blokki yhdistetään, ei ole tasossa. Tällöin ei tiedetä, minkä suuntaisesti blokin täytyisi yhdistyä tahkoon. Ratkaisuksi ehdotettiin, että tahko jaetaan nelikulmion tapauksessa diagonaaleilla ja näin saaduille neljälle kolmiolle lasketaan pinnan suunta, joiden keskiarvoista lasketaan puolestaan koko tahkon pinnan suunta.

 

PÄÄTÖKSET: Yhdistettäessä luomisen yhteydessä ennalta valittu tahko jaetaan nelikulmion tapauksessa diagonaaleilla ja näin saaduille neljälle kolmiolle lasketaan pinnan suunta, joiden keskiarvoista lasketaan puolestaan koko tahkon pinnan suunta.

 

4. Tihennykset

 

Tihennykset tulee toteuttaa kuten Genesiksessä, joten voidaan käyttää samanlaisia  tihennysfunktioita kuin oli Genesiksessä. Osavälien tihennyksiä ei kuitenkaan tarvitse toteuttaa. Särmälle voidaan siis valita tihennys joko tasavälisesti tai tihennettynä jompaankumpaan reunaan tai keskelle. Tihennykset visualisoidaan särmille piirrettävien pikkumerkkien avulla.

 

PÄÄTÖKSET: Tihennykset toteutetaan kuten Genesiksessä, mutta osavälien tihennyksiä ei tarvitse toteuttaa. Tihennykset visualisoidaan särmille piirrettävien pikkumerkkien avulla.

 

5. Bezier-pinnat

 

Bezier-pinnat interpoloivat tahkon kaikkia kulmapisteitä,  joten se olisi hyvä vaihtoehto käytettäväksi Exoduksessa. Matematiikan opiskelija Sari Kallunki on tekemässä harjoitustyönä Bezier-luokkaa, jota voitaisiin käyttää myös meidän ohjelmassa. Tällöin rajapinta tulisi määritellä tarkasti. Vire oli löytänyt OpenGL:stä  evaluaattorin, joka muodostaa Bezier-pinnan annettujen kontrollipisteiden avulla. Vielä ei kuitenkaan ollut varmuutta siitä, voisiko evaluaattoria  käyttää muodostamaan Bezier-pintoja kolmion muotoisille tahkoille. Jos voi, niin todennäköisesti tultaisiin käyttämään tätä evaluaattoria Bezier-pintojen muodostamiseen. Jos ei, niin käytetään harjoitustyönä tehtävää Bezier-luokkaa.

 

PÄÄTÖKSET: Sovelluksessa käytetään Bezier-pintoja tahkojen muodostamiseen.

 

6. Käyttöliittymä

 

Esille nousi kysymys, että tulisiko piirtoalueella näkyä blokkien, tahkojen, särmien tai kontrollipisteiden nimet sen mukaan, mitä käyttäjä on valinnut näytettäväksi. Asia jäi vielä hautumaan.

 

Combine-toimintoon olisi hyvä tehdä valintaikkuna, jonka avulla yhdistämisessä käytettävät tahkot ja pisteet vahvistetaan.

 

PÄÄTÖKSET: Combine-toimintoon tehdään valintaikkuna, jonka avulla yhdistämisessä käytettävät tahkot ja pisteet vahvistetaan.

 

7. Projektisopimus

 

Numerolan edustajat olivat tutustuneet projektisopimukseen ja ehdottivat siihen pieniä muutoksia. Nämä muutokset, liittyen lähinnä toiminimiin, päätettiin korjata ja ensi viikon palaverissa sopimus tullaan allekirjoittamaan.

 

8. Seuraava palaveri

 

Seuraavan viikkopalaveri pidetään ke 31.10.2001 klo 14.15 alkaen Agoran projektitilassa AgC223.1.

 

9. Sovitut tehtävät

 

Tehtävä: Sovellussuunnitelma tehtävä valmiiksi ja sopimus allekirjoitettavaksi

Suorittaja: Exodus

Määräpäivä: 31.10.2001

 

Tehtävä: Selvitys siitä, voiko evaluaattoria  käyttää muodostamaan Bezier-pintoja  kolmion muotoisille tahkoille.

Suorittaja: Markku Vire

 

 

EXODUS-työprojekti

Lasse Laukkanen, Kaisa Kokko, Petri Eskelinen, Mikko Ketola

Puh. 014-2604966