EXODUS-työprojekti                               8. Pöytäkirja

Jyväskylän Yliopisto

Tietotekniikan laitos

 

Paikka: Ag C223.1

 

Aika: 31.10.2001, klo 14.15-16.00

 

Läsnäolijat:

Kai Hiltunen, Numerola Oy

Erkki Heikkola, Numerola Oy

Kari Kärkkäinen, projektin vastaava ohjaaja

Anni Toivola, tekninen ohjaaja

Markku Vire, tekninen ohjaaja

Mikko Ketola, projektiryhmä

Kaisa Kokko, projektiryhmä, sihteeri

Lasse Laukkanen, projektiryhmä

Petri Eskelinen, puheenjohtaja

Ari Häyrynen, visuaalinen konsultti

 

Käsitellyt asiat:

 

1. Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen

 

PÄÄTÖKSET: Pöytäkirja hyväksyttiin

 

2. Projektin eteneminen

 

Projektisuunnitelma ja –sopimus on saatu valmiiksi ja hyväksytty. Sovellusuunnitelma on vielä työn alla ja siitä johtuen sopimuksen allekirjoittaminen siirrettiin ensi viikon palaveriin.

 

3. Bezier-luokka

 

Vireen tehtävänä oli selvittää, onko evaluaattorissa tukea kolmionmuotoisten pintojen käsittelyyn. Missään ei kuitenkaan suoraan mainittu asiasta, joten päätettiin käyttää Sari Kallungin tekemää Bezier-luokkaa. Siitä johtuen pidetään palaveri torstaina 01.11.2001 klo 16.15. Tarkoituksena on määrittää luokan rajapinta.

 

PÄÄTÖKSET: Käytetään pinnan muodostamiseen Sarin Bezier-luokkaa.

 

4. Rakenne

 

Sovellusta ei pysty toteuttamaan puhtaasti oliorakenteella, koska Glut käyttää C-funktiota ja Tcl:stä ei suoraan pysty viittamaan C++ -luokan metodeihin.

Kari ehdotti cManager-luokan tietorakennetta ylläpitävää osiota omaksi kokonaisuudekseen, koska muuten luokan koko kasvaa melko suureksi. Asia jätettiin kuitenkin vielä mietittäväksi.

 

4. Numerointi

 

Kappaleiden luontia varten tarvitaan yksikäsitteinen numerointi. Kai Hiltunen sanoi, että kontrollipisteiden numerointi kannattaa tehdä samalla tavalla kuin Numertimen manuaalissa. Muut numeroinnit tehdään itse ja dokumentoidaan sovellussuunnitelmaan.    

 

5. Blokkien piirtäminen

 

Petri kysyi, miten blokkien piirtäminen kannattaisi toteuttaa: osaako blokki itse piirtää itsensä vai kysyykö piirtäjä blokilta mitä piirretään. Asiasta ei kuitenkaan kannattanut murehtia, sillä Bezier-luokka antaa kolmioinnin tai piirtopisteet.

 

6. Lupa suunnitelmien kopiointiin

 

Kysyimme Numerolan edustajilta, saako tekemiämme suunnitelmia kopioida muille ryhmille opponointitilaisuutta varten. 

 

PÄÄTÖKSET: Suunnitelmia saa kopioida muille ryhmille

 

7. Sopimus

 

Sopimus oli valmis ja tarkoitus allekirjoittaa tässä palaverissa, mutta johtuen sovellussuunnitelman viivästymisestä, siirrettiin allekirjoittamista ensi viikon palaveriin.

 

8. Seuraava palaveri

 

Seuraavan viikkopalaveri pidetään ke 07.11.2001 klo 14.15 alkaen Agoran projektitilassa AgC223.1.

 

9. Sovitut tehtävät

 

Tehtävä: Sovellussuunnitelma tehtävä valmiiksi

Suorittaja: EXODUS

Määräpäivä: 07.11.2001

 

Tehtävä: Sari Kallungin kanssa järjestettävä tapaaminen

Suorittaja: Kari Kärkkäinen

      Suoritettu: 31.10.2001

 

 

EXODUS-työprojekti

Lasse Laukkanen, Kaisa Kokko, Petri Eskelinen, Mikko Ketola

Puh. 014-2604966