EXODUS-työprojekti                                   10. Pöytäkirja

Jyväskylän Yliopisto

Tietotekniikan laitos

 

Paikka: Ag C223.1

 

Aika: 7.11.2001, klo 14.15–15.15

 

Läsnäolijat:

Kai Hiltunen, Numerola Oy

Kari Kärkkäinen, projektin vastaava ohjaaja

Anni Toivola, tekninen ohjaaja

Markku Vire, tekninen ohjaaja

Mikko Ketola, projektiryhmä

Petri Eskelinen, projektiryhmä, puheenjohtaja

Kaisa Kokko, projektiryhmä, sihteeri

Lasse Laukkanen, projektiryhmä

Ari Häyrinen, visuaalinen konsultti

 

Käsitellyt asiat:

 

  1. Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen

 

PÄÄTÖKSET: Pöytäkirja hyväksyttiin

 

  1. Projektin eteneminen

 

Sovellussuunnitelmaa on täydennetty saamamme palautteen mukaisesti. Käyttöliittymästä on tehty demoversio, jossa on piirtoalueikkuna ja dialogeja ilman toiminnallisuutta.

 

  1. Tiedostoformaatti

 

Ensimmäisenä tiedostoon tulisivat cManagerin tiedot: versiotieto ja mahdollisesti valon paikka. Tästä kohdasta poistettiin poistettujen kappaleiden id-numerot ja id-laskuri, ne voidaan laskea muusta tallennetusta tiedosta. Kameran tiedoista tiedostosta löytyy kameran sijainti, suunta ja ylössuunta. Sen jälkeen tiedostossa on listattuna kontrollipisteiden, särmien, tahkojen ja blokkien tiedot erillisinä kohtinaan. Väliin on lisätty kommentteja selventämään tiedostoa, kommentit erotetaan risuaita-merkillä.

 

Tiedoston formaattiin oltiin tyytyväisiä. Se näyttää selkeältä, koska eri osioiden välillä on tyhjiä rivejä sekä kommenteilla on kerrottu, mitä tietoa kyseinen kohta tiedostossa sisältää. Eri osioissa erityyppiset tiedot olisi myös hyvä erottaa jollain muulla merkillä kuin välilyönnillä selvyyden vuoksi.

Koordinaatit tulisi näyttää eksponenttiesitystä käyttäen neljän desimaalin tarkkuudella.

 

PÄÄTÖKSET: Tiedostossa koordinaatit näytetään neljällä desimaalilla eksponenttiesitystä käyttäen.

 

  1. Sovellussuunnitelma

 

Sovellussuunnitelma kaipaa vielä hieman hiomista, joten sopimusta ei vielä allekirjoitettu. Se siirrettiin ensi viikoksi, jolloin sovellussuunnitelmankin tulee olla valmis. Siihen tulisi lisätä ainakin OpenGL- ja Glut-osuutta sekä käyttäjäkohtaisen tiedoston kuvailu.

 

PÄÄTÖKSET: Sovellussuunnitelman tulee olla ensi viikon palaveriin mennessä valmis.

 

  1. Demoversio

 

Käyttöliittymästä on tehty demoversio, jossa on dialogeja ja puurakenne ilman toiminnallisuutta. Piirtoalueikkunassa avaruutta voi pyöritellä ja valmiiksi luotuja blokkeja voi zoomata lähemmäksi ja kauemmaksi. Ainoa TCL:ltä välittyvä komento demoversiossa on gridin laittaminen näkyviin ja pois näkyvistä.

 

Luomisdialogeihin voisi selvennyksen vuoksi lisätä kaaviokuvan kappaleesta, jolloin käyttäjän olisi selkeämpi hahmottaa, mitä kysytyt arvot tarkoittavat. Toivottiin myös, että muokkausikkunat avautuisivat käyttöliittymäikkunaan, eivätkä erillisinä dialogeina. On tutkittava myös mahdollisuutta lisätä puurakenteeseen ”oksia” visuaalisuuden parantamiseksi.

 

  1. Seuraava palaveri

 

Seuraavan palaveri pidetään ke 14.11.2001 klo 14.15 alkaen Agoran projektitilassa Ag 223.1.

 

  1. Sovitut tehtävät

 

Tehtävä: Sovellussuunnitelma hiottava valmiiksi

Suorittaja: Exodus

Määräpäivä: 14.11.2001

 

 

 

EXODUS-työprojekti

Lasse Laukkanen, Kaisa Kokko, Petri Eskelinen, Mikko Ketola

Puh. 014-2604966