EXODUS-työprojekti                               11. Pöytäkirja

Jyväskylän Yliopisto

Tietotekniikan laitos

 

Paikka: Ag C133.1

 

Aika: 8.11.2001, klo 16.15-18.00

 

Läsnäolijat:

Kari Kärkkäinen

Jukka-Pekka Santanen

KOLIBRI-ryhmä

ARKKI-ryhmä

EXODUS-ryhmä

 

  1. Esittelyn sisältö

Aluksi esittelimme projektiorganisaation eli Exodus-ryhmään kuuluvat henkilöt ohjaajineen. Tilaajasta kerroimme myös muutamalla sanalla samalla hieman projektin taustaa valottaen. Itse projektista esittely oli hyvin yleiseltä tasolta eli mitään pikkutarkkaa tietoa ei kerrottu. Projektissa käytettävät työkalut mainittiin myös. Kuvailimme käyttöliittymää sekä ohjelman rakennetta lähinnä suullisesti, toki muutama kuvakin oli tapauksista. Perusblokit esiteltiin kuvien kanssa, josta palaute oli positiivista. Yksi kuva oli myös luokkajaosta, mutta siihen ei sen kummemmin otettu kantaa. Kappaleiden piirtämisestä ja visualisoinnista kerrottiin lähinnä piirtoikkunan kannalta  

 

2. Risut ja ruusut

Esitys kesti n. 17 minuuttia, mikä olikin juuri toivotuissa rajoissa. Tästä tuli positiivista palautetta. Puheenvuorojen jaottelu oli hieman liian hajanaista, ja siitä johtuen puhujan rytmiin oli hankala päästä käsiksi ja teki esityksestä ”rauhattoman”. Puheenvuorot olisi pitänyt jakaa neljään osaan. Projektin aiheen visualisuudesta johtuen olisi kuvia voinut olla enemmän, sillä nyt aiheesta ei saanut hahmotettua selkeää kuvaa. Joissakin kuvissa ongelmana oli tekstien epäselvyys. Myöskin kuvia kaivattiin niinkin itsestään selvistä asioista kuin särmät ja tahkot. Käyttöliittymäkuva olisi saanut olla isompi, mutta siitä kerrottiin sopivasti. Havainnollistusta siitä, mitä ohjelman luomalla datalla tehdään, kannattaa lisätä viimeistään loppuesittelyyn.

 

  1. Mielipiteet opponoinnista

 Opponointi oli hyvää esiintymisharjoitusta, vaikka se olikin suhteellisen lyhytkestoinen. Ryhmän koko oli sopiva näin ”ensimmäiseen” esitykseen, ja tästä onkin hyvä siirtyä suuremman yleisön eteen. Esiintymispaikka oli pienehkö luokka, joten se ei pakottanut normaalia suurempaan äänenkäyttöön. Toivottu keskustelu jäi kuitenkin aika suppeaksi, osallistujien passiivisuudesta johtuen. Muuten kyllä opponoinnissa oli ihan mukava ilmapiiri. 

 

EXODUS-työprojekti

Lasse Laukkanen, Kaisa Kokko, Petri Eskelinen, Mikko Ketola

Puh. 014-2604966