EXODUS-työprojekti                               12. Pöytäkirja

Jyväskylän Yliopisto

Tietotekniikan laitos

 

Paikka: Ag C223.1

 

Aika: 14.11.2001, klo 14.15–15.15

 

Läsnäolijat:

Kai Hiltunen, Numerola Oy

Eeva-Kaisa Rouhiainen, Numerola Oy

Kari Kärkkäinen, projektin vastaava ohjaaja

Anni Toivola, tekninen ohjaaja

Markku Vire, tekninen ohjaaja

Mikko Ketola, projektiryhmä, puheenjohtaja

Petri Eskelinen, projektiryhmä

Kaisa Kokko, projektiryhmä, sihteeri

Lasse Laukkanen, projektiryhmä

Ari Häyrynen, visuaalinen konsultti

 

Käsitellyt asiat:

 

  1. Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen

 

PÄÄTÖKSET: Pöytäkirja hyväksyttiin

 

  1. Projektin eteneminen

 

Käyttöliittymän ja piirtoikkunan välistä toiminnallisuutta on lisätty lähinnä kuvakulman, työskentelypisteen ja värien vaihtamisen osalta. Tietorakenteen koodaaminen on aloitettu.

 

  1. Luontiparametrit

 

Luotaessa tetraedria kysytään sivun pituus ja pyramidia luotaessa korkeus ja pohjan sivun pituus. Muilla kappaleilla kysyttävät mitat ovat yksikäsitteiset.

 

PÄÄTÖKSET: Luotaessa tetraedria kysytään sivun pituus ja pyramidia luotaessa korkeus ja pohjan sivun pituus.

 

  1. Sovellussuunnitelma

 

Numerolan edustajilla ei ollut mitään lisättävää tai huomautettavaa sovellussuunnitelmaan, heidän mielestä siinä on hyvä pohja jo loppuraporttiakin ajatellen. Kärkkäisen mielestä sovellussuunnitelman ulkoasu kaipaa vielä hieman korjailua, mutta sisällöllisesti on hyväksyttävä.

 

PÄÄTÖKSET: Sovellussuunnitelma on hyväksytty, kun siihen korjataan Karin antamat ulkoasua koskevat muutokset.

 

  1. Demoversion toimittaminen

 

Demoversio päätettiin toimittaa Numerolalle sähköpostitse 15.11.2001 asennusohjeiden sekä selvityksen toimivista ja ei-toimivista toiminnoista kera. Vastaanottajana Eeva-Kaisa Rouhiainen.

 

Autoconfig:sta oli myös puhetta, mutta sitä ei vielä tässä vaiheessa ruveta tekemään.

 

PÄÄTÖKSET: Demoversio toimitetaan Numerolalle 15.11.2001 sähköpostitse.

 

  1. Sopimuksen allekirjoittaminen

 

Sopimus voitiin allekirjoittaa, koska sen liitteenä olevat projekti- sekä sovellussuunnitelma ovat valmistuneet. Sopimuksen olivat jo valmiiksi allekirjoittaneet laitoksen johtaja Timo Tiihonen, amanuenssi Päivi Jämsen sekä projektin vastaava ohjaaja Kari Kärkkäinen. Palaverissa sen allekirjoittivat Kai Hiltunen Numerolan edustajana sekä Exodus-ryhmän jäsenet visuaalinen konsultti Ari Häyrinen mukaan lukien.

 

  1. Demoversio

 

Demoversioon on lisätty käyttöliittymän ja piirtoikkunan välistä toiminnallisuutta. Piirtoikkunassa olevien eri osien väriä pystyy muuttamaan käyttöliittymästä käsin. Sieltä pystyy myös valitsemaan katselusuunnan (top, bottom, right, left, front, rear), zoomailemaan sekä muuttamaan katselupistettä. Blokin pinnat muodostuvat jo Bezier-pinnoista.

 

Blokkien muokkaustiedot eivät avaudu enää erillisinä dialogeinaan, vaan ne avautuvat käyttöliittymäikkunaan puurakenteen oikealle puolelle. Visuaalinen konsultti oli hahmotellut muutamia kuvia pikavalintapainikkeisiin sekä blokkien luontiin.

 

Hiltunen toivoi, että koordinaatit näkyisivät, kun hiirtä liikutellaan piirtoikkunassa ja että kappaleiden suhdetta gridiin voisi muuttaa.

 

  1. Seuraava palaveri

 

Seuraavan palaveri pidetään ke 21.11.2001 klo 14.15 alkaen Agoran projektitilassa Ag 223.1.

 

 

EXODUS-työprojekti

Lasse Laukkanen, Kaisa Kokko, Petri Eskelinen, Mikko Ketola

Puh. 014-2604966