EXODUS-työprojekti                               13. Pöytäkirja

Jyväskylän Yliopisto

Tietotekniikan laitos

 

Paikka: Ag C223.1

 

Aika: 21.11.2001, klo 14.20–15.25

 

Läsnäolijat:

Kai Hiltunen, Numerola Oy

Eeva-Kaisa Rouhiainen, Numerola Oy

Kari Kärkkäinen, projektin vastaava ohjaaja

Anni Toivola, tekninen ohjaaja

Markku Vire, tekninen ohjaaja

Mikko Ketola, projektiryhmä, sihteeri

Petri Eskelinen, projektiryhmä

Kaisa Kokko, projektiryhmä, puheenjohtaja

Lasse Laukkanen, projektiryhmä

Ari Häyrynen, visuaalinen konsultti

 

Käsitellyt asiat:

 

  1. Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen

 

PÄÄTÖKSET: Pöytäkirja hyväksyttiin

 

  1. Projektin eteneminen

Piirtoalueelle oli saatu kappaleille rautalankamallinnus, sekä tihennyspisteet särmälle. Tietorakenne oli lähes valmis heksaedrin luonnin osalta, ja lapsien hakua varten oli tehty funktio. Kappaleitten siirtoa oli alettu jo toteuttaa. Käyttöliittymään oli uutena tullut vakioasetusten muutamista varten dialogi, sekä nyt piirtoalueen värien muuttaminen onnistuu yksi kerrallaan. Jonkinlaista oikeellisuustarkistusta oli myös tehty. Myöskin ohjelman kaatuilun aiheuttanut timer oli nyt korjattu. 

 

  1. Kommentteja demoversiosta

Toissa viikolla toimittamamme demoversio oli ollut Numerolalla testattavana, ja saimmekin siitä jonkin verran palautetta. Palaute oli lähinnä positiivista. Kai Hiltunen kuitenkin sanoi palautteen antamisen vaikeaksi vielä tässä vaiheessa, koska ohjelmaa ei päässyt testaamaan itse käytössä, toiminnallisuuksien puuttuessa. Kuitenkin reunaehtojen  puuttumisesta huomautettiin, ja ne haluttiin mukaan ohjelmaan. Tämä tarkoittaa lähinnä yhden attribuutin lisäämistä. Myöskin numerointi tulee tarvittaessa saada näkyviin piirtoalueelle. Reunaehdoilla on käyttöä lähinnä sovelluksissa, ja harvoin  niissäkin, joten oletuksena arvo voisi olla 0 (nolla). Tarvittaessa sitä voi kuitenkin muuttaa.

 

PÄÄTÖKSET: Lisätään numerot tahkoille ja särmille.

 

 

  1. Suunnitelmien toimittaminen Numerolalle

Projektisopimuksen liitteenä olevat projekti- ja sovellussuunnitelmat pyydettiin toimittamaan tulostettuina Numerola Oy:lle, niiden nyt ollessa hyväksytyjä.

 

PÄÄTÖS: Toimitetaan projekti- ja sovellussuunnitelma Numerola Oy:lle tulostettuna.

 

 

  1. Uuden demoversion tarkastelu

Esittelimme uusimman version exoduksesta palaverissa läsnäolleille. Uusia ominaisuuksia olivat wireframe-pinta neliölle ja kolmiolle sekä tihennyspisteet särmällä. Tihennyspisteet eivät tosin vielä skaalaudu sen mukaan miten kappaletta on zoomattu, vaan ne pysyivät samankokoisina. Kari olisi halunnut toiminnon, jolla ALT -näppäin pohjaan painettuna voidaan liikkua sivusuunnassa – tämän toiminnon osalta mietitään vielä, toteutetaanko se. Ja jo aikaisemmin mainittu numerointi haluttiin tarvittaessa näkymään. Oli myöskin puhetta, että Häyrysen Ari etsii hyvät oletusvärit piirtämiseen, koska hänellä on paljon kokemusta piirto-ohjelmista. Aikataulun osalta huomattiin, että joiltakin osilta oltiin aikataulusta edellä ja toisilta osilta taas jäljessä. Mainitsimme, että tällä viikolla yhdistämme ohjelmaan mukaan tietorakenteen, jolloin ohjelmaan saadaan olennaisesti lisää toiminnallisuutta.

 

 

  1. Seuraava palaveri

 

Seuraavan palaveri pidetään ma 03.12.2001 klo 14.15 alkaen Agoran projektitilassa Ag 223.1.

 

 

EXODUS-työprojekti

Lasse Laukkanen, Kaisa Kokko, Petri Eskelinen, Mikko Ketola

Puh. 014-2604966