EXODUS-työprojekti                               14. Pöytäkirja

Jyväskylän Yliopisto

Tietotekniikan laitos

 

Paikka: Ag C223.1

 

Aika: 3.12.2001, klo 14.15–15.40

 

Läsnäolijat:

Kai Hiltunen, Numerola Oy

Erkki Heikkola, Numerola Oy

Kari Kärkkäinen, projektin vastaava ohjaaja

Anni Toivola, tekninen ohjaaja

Markku Vire, tekninen ohjaaja

Mikko Ketola, projektiryhmä

Petri Eskelinen, projektiryhmä, puheenjohtaja

Kaisa Kokko, projektiryhmä, sihteeri

Lasse Laukkanen, projektiryhmä

Ari Häyrynen, visuaalinen konsultti

 

Käsitellyt asiat:

 

  1. Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen

 

PÄÄTÖKSET: Pöytäkirja hyväksyttiin

 

  1. Uuden demoversion esittely

 

Ohjelmalla pystyy luomaan ja poistamaan heksaedreja sekä editoimaan blokin, tahkon, särmän sekä kontrollipisteiden tietoja. Kappale voidaan luoda myös yhdistettynä ennalta valittuun tahkoon. Kappaleiden valitseminen puolestaan tapahtuu puurakenteesta, josta voidaan valita myös useampia yhtä aikaa (Shift + hiiren oikea painike). Piirtoalueella valitut tahkot muuttavat väriään. Myös valittujen pisteiden on tarkotus muuttaa väriään, kun ne valitaan. Kaikkia elementtejä pystyy myös siirtämään Move-toiminnolla.

 

Tahkoille voi itse määrätä sen visualisoinnin joko kiinteänä, rautalankamallina tai sitten piilotettuna. Tällä hetkellä se tapahtuu vielä kirjoittamalla haluttu numero (0, 1 tai 2), mutta se täytyy muuttaa esimerkiksi alasvetovalikoksi, josta käyttäjä näkee suoraan valittavat vaihtoehdot. Jos blokin tahkon laittaa piilotetuksi, blokin sisällä näyttää tummalta, koska siellä ei ole valoa. Hiltunen ehdotti, että valo voisi oletuksena olla sisälläkin, mutta se pitäisi pystyä valitsemaan myös pois ohjelman nopeuttamiseksi.

 

 

Ulkoasusta oli puhetta sen verran, että heksaedrin luonti-ikkunassa oleva kuva oli Numerolan mielestä hyvä, mutta piirtoikkunassa näkyvien koordinaattien kokoa puolestaan voisi hiukan pienentää. Gridiäkin voisi pystyä muuttamaan eri tasoihin, mutta tämä ei ole prioriteetiltaan kuitenkaan kovin tärkeä ominaisuus.     

 

  1. Vaatimukset

 

Ohjelmaan kaavailluista toiminnoista puuttuvat vielä heksaedrien yhdistäminen sekä erottaminen, pyörittäminen, tiedostoon tallentaminen ja lukeminen sekä prisman, tetraedrin ja pyramidin toteutus.

Näiden toteuttamisesta tärkeimmäksi asetettiin tiedostoon tallennus ja luku, jonka jälkeen yhdistäminen, erottaminen ja pyörittäminen. Näitä seuraa tihennystiedot, jonka jälkeen vasta muiden blokkien toteutus.

 

PÄÄTÖKSET: Ensin toteutetaan kaikki toiminnot heksaedrille, jonka jälkeen voi siirtyä muiden blokkien pariin.

 

  1. Avustus

 

Mietimme, millä avustus tulisi toteuttaa. Genesiksessä se on toteutettu HTML:nä, mutta sekin aiheuttaa ongelmia, jos selainta ei ole käytettävissä. Esille nousi avustuksen toteuttaminen joko pdf:nä tai Latex:lla, mutta ne hylättiin ja päätettiin käyttää HTML:ää.

 

PÄÄTÖKSET: Avustus toteutetaan HTML:nä.

 

  1. Opponointi

 

Oli puhetta siitä, että voisiko Numerola toimittaa Exodukselle joitakin esimerkkejä siitä, mihin ohjelmaa tullaan käyttämään. Opponointiin tämä ei vielä ollut mahdollista, mutta loppuesittelyyn he lupasivat toimittaa pari yksinkertaista esimerkkiä ohjelman oikeasta käyttötarkoituksesta.

 

  1. Seuraava palaveri

 

Seuraavan palaveri pidetään ke 12.12.2001 klo 14.15 alkaen Agoran projektitilassa Ag 223.1.

 

  1. Sovitut tehtävät

 

Tehtävä: Demoversion lähettäminen Numerolalle sekä muillekin projektiorganisaation jäsenille Exodus-postituslistan kautta

Suorittaja: Exodus

Suoritettu: 3.12.2001

 

Tehtävä: Toimittaa pari esimerkkiä ohjelman lopullisesta käytöstä projektin loppuesittelyä varten

Suorittaja: Numerola Oy

Määräpäivä: 19.12.2001

 

 

 

 

EXODUS-työprojekti

Lasse Laukkanen, Kaisa Kokko, Petri Eskelinen, Mikko Ketola

Puh. 014-2604966