EXODUS-työprojekti                               16. Pöytäkirja

Jyväskylän Yliopisto

Tietotekniikan laitos

 

Paikka: Ag C223.1

 

Aika: 12.12.2001, klo 14.15–15.45

 

Läsnäolijat:

Kai Hiltunen, Numerola Oy

Eeva-Kaisa Rouhiainen, Numerola Oy

Kari Kärkkäinen, projektin vastaava ohjaaja

Anni Toivola, tekninen ohjaaja

Markku Vire, tekninen ohjaaja

Mikko Ketola, projektiryhmä

Petri Eskelinen, projektiryhmä, puheenjohtaja

Kaisa Kokko, projektiryhmä, sihteeri

Lasse Laukkanen, projektiryhmä

Ari Häyrynen, visuaalinen konsultti

 

Käsitellyt asiat:

 

  1. Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen

 

PÄÄTÖKSET: Pöytäkirja hyväksyttiin

 

  1. Uuden demoversion esittely

 

Ohjelmassa toimii nyt heksaedrin yhdistäminen toiseen heksaedriin luomistoiminnon yhteydessä. Täten yhdistettyjä kappaleita voi myös erottaa toisistaan. Palaverissa esitetyttyyn versioon oli jäänyt jotain pieniä virheitä tältä osin, mutta toimiva versio on olemassa. Jos toista yhdistetyistä blokeista siirtää, niin myös siihen yhdistetyt blokit siirtyvät.

 

Visualisointiin on tullut myös lisää toiminnallisuutta eli tahkon, särmän ja kontrollipisteen valinta näkyy piirtoalueella kyseisen elementin värin muutoksena. Koko blokille tätä toiminnallisuutta ei vielä ole tehty. Myös tihennyspisteet näkyvät särmillä. Settings-ikkunaan on lisätty pinnan visualisoinnin tarkkuus. Jos arvon laitta liian suureksi, ohjelma hidastuu huomattavasti.

 

Käyttöliittymää on hiottu toimivammaksi, mm. syöttökenttiin on laitettu virheellisten arvojen tarkastus ja alasvetovalikoita sekä balloon-helpit on lisätty. Pieniä parannuksia kuitenkin vielä toivottiin ainakin puurakenteeseen osalta sekä Apply-painikkeiden lisäämistä joihinkin dialogeihin.

 

Nyt voi valita myös, että mitkä tasot gridistä halutaan näkymään piirtoalueella. Kunkin tason voi laittaa näkymään yksinään, kaikki yhdessä tai mikä tahansa vaihtoehto on valittavissa. Myös hiiritoiminnallisuutta on lisätty siten, että hiirellä voi siirtää työskentelypistettä (hiiren oikealla, ja shift:n kanssa ylös-alas suunnassa). Sama voidaan tehdä myös näppäimistöltä nuolinäppäimillä joko shift:n tai control:n kanssa.

 

  1. Kommentteja edellisestä demoversiosta

 

Kommentit liittyivät lähinnä käyttöliittymään. Kari lähettikin pieniä parannusehdotuksia sähköpostilla mm. puurakenteeseen ja ikkunoiden sulkemiseen liittyen. Eeva-Kaisa puolestaan toivoi Apply-painikkeita dialogeihin. Kai ehdotteli, että jonkin toiminnon suorituksen aikana piirtoalueella olevia kappaleita ei piirrettäisi niin tarkasti, jolloin toiminnon suoritus nopeutuisi. Myös valinta, näytetäänkö kontrollipisteet vai ei, haluttiin lisätä.

 

  1. Seuraavan viikon ohjelma

 

Tiedostoon tallennus ja sieltä lukeminen tehdään kuntoon. Raportteja ja helppiä kirjoitellaan sekä kommentoidaan ja siistitään koodeja. Tulisi kirjoittaa myös ohjeita ja vinkkeitä ohjelman jatkokehittäjille. Undo, redo, copy, paste ja cut –toimintojen toteutus on vielä epävarmaa. Rotate-toiminnon toteuttamista pidettiin suhteellisen helppona, joten se luultavasti olisi vielä tulossa. Projektitodistuksia varten projektilaisten tulisi toimittaa syntymäajat Numerolalle sähköpostitse.

 

Numerola antaa lausunnon projektista luultavasti vasta joulun jälkeen, koska raporttien ja help-tekstin hioutuminen lopullisiksi jää todennäköisesti  tammikuun puolelle.

 

  1. Autoconf

 

Petri oli tutkinut autoconfia ja tullut siihen tulokseen, että sitä ei olisi tarpeellista tehdä ohjelman ollessa vielä keskeneräinen. Myös Numerolan edustajat olivat sitä mieltä, että makefile riittää. Kari ehdotti, että Petri voisi kirjoittaa tutkimustuloksistaan selostuksen, jotta sitä voitaisiin hyödyntää myöhemmissä projekteissa.

 

PÄÄTÖKSET: Autoconfia ei tarvi tehdä, makefile riittää.

 

  1. Seuraava palaveri

 

Seuraavan palaveri pidetään to 20.12.2001 klo 11.00 alkaen Numerolalla (Väinönkatu 11 A).

 

 

EXODUS-työprojekti

Lasse Laukkanen, Kaisa Kokko, Petri Eskelinen, Mikko Ketola

Puh. 014-2604966