Gestapo

Gestapo-projekti oli Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitoksen syksyn 2001 cum laude -työprojekti. Se toteutti informaatioteknologian tiedekunnalle valvonta- ja hälytysjärjestelmän, johon kuuluu mikrotietokoneisiin asennettavia kameroita sekä liikettä ja lämpötilaa tarkkailevia antureita. Järjestelmä hälyttää määriteltyjen hälytysrajojen rikkoutuessa sähköpostilla ja tekstiviestillä.
Järjestelmä toteutettiin hajautettuna. Siihen on mahdollista liittää useita seurantayksiköitä, joilta kerätyt kuvat ja mittaustiedot tallennetaan yhteiselle tallennusyksikölle. Kaikkien seurantayksiköiden tietojen katselu ja muokkaaminen onnistuu hallintasovelluksen avulla.

Rakenne

Järjestelmä koostuu seuraavista erillisistä osajärjestelmistä: seuranta-, hälytys-, ja tallennusyksiköstä sekä hallintosovelluksesta. Näillä ei välttämättä tarkoiteta erillisiä koneita, vaan sovellukset ja laitteet voivat sijaita samassa koneessa. Käytännössä sovellukset ja laitteet kuitenkin sijoitetaan hajautetusti alla olevan kuvan mukaisesti

wwwesittely00.jpg

Henkilöresurssit

Projektiryhmä:
Antti Krats akrats@cc.jyu.fi
Anna Kämäräinen annak@cc.jyu.fi
Kai Lahti kail@cc.jyu.fi
Kari Perttula pekaky@cc.jyu.fi

Visuaalinen konsultti:

Laura Kuurne

Tilaaja:

Informaatioteknologian tiedekunta
Jukka Järvinen
Sauli Takkinen

Vastaava ohjaaja:

Jukka-Pekka Santanen

Tekninen ohjaaja:

Juha Lamberg

Materiaaliresurssit

Työtila:

Agora, C225.3

Laitteet:

Neljä PC-tietokonetta, joissa käyttöjärjestelmänä Windows 2000.
3Com WWW-kamera, 2 kpl
Logitech Quickcam -kamera
NTC 33k -lämpövastuksia
clip-1 IR -liikkeentunnistin, 2 kpl
K&H GL-24 -koekytkentälevy

Ohjelmistonkehitystyökalut:

Delphi 6

Suunnittelutyökalut:

Excel, Argo/UML