Hälyri-projekti

Hälyri-projekti

Älypuhelinten ominaisuuksia tukevan hätäilmoitusjärjestelmän prototyyppi

Hälyri-projektilla osoitettiin uudenmallisten datayhteyksien laaja ja innovatiivinen hyödynnettävyys hätätilanteiden arvioinnissa ja hallinnassa. Hälyri-projekti suoritti Sovellusprojekti-kurssilla keväällä 2014 alustavan toteutettavuuskartoituksen ja kehitti hätäilmoitusjärjestelmän prototyypin. Prototyypin avulla osoitettiin teknologiset mahdollisuudet ja haasteet sekä havainnollistettiin käyttöliittymillä avuntarvitsijan ja hätäkeskuksen vuorovaikutusta.

Toteutetun tietojärjestelmän prototyyppi koostuu palvelinohjelmiston ohella yhdestä tai useammasta älypuhelinsovelluksesta ja hätäkesksussovelluksista. Älypuhelinsovelluksella voidaan välittää hätäkeskussovellukseen palvelimen kautta ääntä ja videokuvaa, lähettää automaattisesti paikka- ja henkilötietoja, sekä välittää muuta tietoa, kuten esimerkiksi fysiologista mittausdataa (EKG). Älypuhelinsovellus huolehtii myös tarvittavasta kaistastaan huonoilla yhteyksillä. Prototyyppi toteutettiin C#-ohjelmointikielellä ja Visual Studio 2013 -sovelluskehitysympäristöllä hyödyntäen kehitystyökaluina Windows Phone SDK:ta, SignalR:ää ja WCF:ää sekä palvelinalustana Microsoft IIS:ää.

Hälyri-projektin trac-wikistä osoitteessa https://trac.cc.jyu.fi/projects/sovproj/wiki/Halyri löytyy myös järjestelmän esittelyvideo, kehitettyjen sovellusten käyttöliittymäkuvia sekä vaatimusmäärittely, sovellusraportti ja muita projektiryhmän laatimia dokumentteja.

Lisätietoja ja yhteistyöehdotuksia hankkeeseen liittyen voi kysyä Tero Tuovineselta (tero.tuovinen@jyu.fi, +358 40 531 0791).

Projektiryhmä

Tilaajan edustajat

Ohjaajat

Asiantuntijat

Päivitetty viimeksi 3.6.2014