Hibbo-projekti

Hibbo-projekti on Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitoksen kevään 2003 sovellusprojekti. Projekti toteutti Jyväskylän yliopiston fysiikan laitokselle hila-Boltzmann-simulaattoriin graafisen käyttöliittymän ja visualisointityökalun Windows- ja Linux-käyttöjärjestelmiin.

Hila-Boltzmann-simulointi on tehokas menetelmä erilaisten monimutkaisten nestevirtausongelmien mallintamiseen. Sillä voidaan siis mallintaa nesteen virtauksia erilaisissa materiaaleissa, esimerkiksi kuitumateriaalissa. Menetelmässä mallinnettava alue jaetaan säännölliseksi kuutiohilaksi ja nestettä käsitellään joukkona partikkeleja, joita edustaa nopeusvektori jokaisessa hilapisteessä.

Simulointi toteutettiin käytännössä tietokoneohjelmistoilla, joilla luotiin tarvittavat näytekappaleet ja suoritettiin syötettyjen parametrien avulla varsinainen simulointi. Aikaisemmin fysiikan laitoksella tehty hila-Boltzmann-simulointi on tapahtunut komentorivipohjaisesti ja tulosten visualisointi on puuttunut kokonaan. Hibbo-projektin puitteissa toteutettiinkin siis graafinen käyttöliittymä olemassaolevaa simulointiohjelmistoa hyödyntäen siten, että tulosten visualisointi on mahdollista.

Sovelluksen ohjelmoinnissa työkaluina olivat Linux-käyttöjärjestelmissä Kylix 3.0 ja Windows-käyttöjärjestelmissä Delphi 6.0. Visualisointi toteutettiin käyttäen OpenGl-grafiikkakirjastoa.

Hibbo-ryhmän jäseniä ovat:

Projektiryhmän tuottama materiaali:

Palaverit

Suunnitteludokumentit

Raportit

Muu materiaali