Haastattelut

Haastatteluja ennen lähetettiin kaikille haastateltaville kysymyspatteristo, jonka kohtia pyydettiin pohtimaan etukäteen. Haastatelutilaisuudessa käytiin kysymyspatteriston kohdat läpi ja esiteltiin kehitettävää sovellusta. Kustakin haastattelusta laadittiin raportti, ja lisäksi niiden ajatukset kootiin haastattelukoosteeseen.

Haastattelukutsuun vastasivat myönteisesti neljä henkilöä.

Päivämäärä Haastattelijat Haastatellut Raportti
9.10.2008 HH, JL Korhonen Marja pdf
10.10.2008 NK, JL Jämsen Päivi pdf
13.10.2008 HH, NK Huttunen Anna-Leena pdf
14.10.2008 HH, JN Säntti-Ahomäki Hannele, Eronen Sari pdf

Muu materiaali
Kysymyspatteristo txt
Haastattelukooste pdf