Lähdetiedostot

Projektin aikana tuotettuja lähdetiedostoja säilytetään SVN-versiohallintajärjestelmässä. Lähdetiedostoista on otettu versiohallinnasta alkuperäisen hakemistorakenteen säilyttävä kopio näitä WWW-sivuja varten.