Palaverit

Projektin aikana pidetyissä palavereissa noudatettiin yleisiä kokouskäytänteitä. Kokous luettiin päätösvaltaiseksi, kun paikalla oli vähintään yksi edustaja projektiryhmästä, tilaajaorganisaatiosta sekä ohjaajista. Kaikki projektiryhmän jäsenet toimivat vuorollaan puheenjohtajana ja sihteerinä.

Palaverissa käytiin läpi etukäteen julkaistun esityslistan asiakohdat järjestyksessä. Järjestyksessä ensimmäisinä olivat poikkeuksetta kokouksen avaus, päätösvaltaiseksi toteaminen, esityslistan hyväkysyminen mahdollisin muutoksin, edellisen kokouksen pöytäkirjan läpikäynti ja projektin tilakatsaus. Kokoukset lopussa päätetään seuraavan palaverin ajankohta ja paikka sekä seuraavista tehtävistä.

Kaikki pöytäkirjat on hyväksytty ennen lopullista julkaisua.

Päivämäärä Esityslista Tilakatsaus Pöytäkirja
1 19.9.2008 pdf - pdf
2 26.9.2008 pdf - pdf
3 3.10.2008 pdf doc pdf
4 10.10.2008 pdf doc pdf
5 17.10.2008 pdf doc pdf
6 24.10.2008 pdf doc pdf
7 31.10.2008 pdf doc pdf
8 20.11.2008 pdf doc pdf
9 5.12.2008 pdf doc pdf
10 18.12.2008 pdf doc pdf
11 14.1.2009 pdf doc pdf
12 22.1.2009 pdf doc pdf