Taustaa

Opinto-oppaan laatimisprosessi

Opinto-oppaan laatimis- julkaisuprosessiin kuuluu useita työvaiheita, joita ovat muun muassa sisällöntuotanto, koostaminen ja julkaiseminen. Sisällöntuottajat kirjoittavat oppaan sisällön ja toimittavat sen koostajalle, joka koostaa saamansa materiaalit yhtenäiseksi kokonaisuudeksi.

Koostaja voi julkaista oppaasta sekä HTML- että PDF-versiot julkaisujärjestelmän avulla.

Edeltävät käytänteet ja ohjelmistot

IT-tiedekunnassa opinto-oppaan laatimiseen on käytetty vuodesta 2006 lähtien XOO-julkaisujärjestelmää, jonka kehitys aloitettiin vuosina 2004–2005 toimineessa XooZoo-projektissa. Aikaisemmin käytössä oli Microsoft Word, mutta sen ominaisuudet osoittautuivat puutteellisiksi muun muassa monikanavajulkaisun ja samanaikaisen sisällöntuottamisen osalta.

XooZoo-projekti kartoitti IT-tiedekunnalle opiskelijoiden mielipiteitä opinto-oppaasta, selvitti oppaan laadintaprosessin ongelmakohtia ja esitti niihin parannusehdotuksia. Lisäksi projekti laati alustavat XML-määritykset opinto-oppaan laadintaprosessin ja monikanavajulkaisun perustaksi.

Julkaisujärjestelmän kehitys jatkui Xoo-projektilla, joka koosti vuoden 2006 opinto-oppaan IT-tiedekunnalla XooZoo-projektissa luotujen XML-määritysten pohjalta. Julkaisujärjestelmän kehitys jatkui Kokako-projektilla, joka toteutti editorisovelluksen. Toteutetulla sovelluksella pystyi tuottamaan opinto-oppaan dokumentteja ilman suurempaa XML-kielen osaamista.

Kokako-projektin toteuttaman sovelluksen toteutuksessa ilmeni kuitenkin ongelmia, joiden pohjalta tietotekniikan opiskelija Joel Lehtonen aloitti järjestelmän jatkokehityksen. Jatkokehityksessä päädyttiin hylkäämään Kokako-projektissa valittu OpenOffice.org -ohjelmiston ympärille rakennettu sovellus ja päädyttiin toteuttamaan editori WWW-selainsovelluksena. Joose-projektissa jatkettiin sovelluksen kehittämistä.