Judo-sovellusprojekti

Judo-sovellusprojekti toteuttaa prototyypin tutkimusaineiston hallintajärjestelmästä Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitokselle.

Sovelluksen kehitykseen käytetään Ruby on Rails -ohjelmistokehystä ja MongoDB:tä, joka on NoSQL-tietokanta. Sovellukseen toteutettu lähdekoodin on avointa.

Projektissa kehitettiin YouData-niminen tutkimusaineistojen hallintajärjestelmän prototyyppi. Kehitetyn sovelluksen olennaisimmat toiminnot olivat:

Projektiorganisaatio

Projektiryhmän jäsenet

Ohjaajat

Asiakkaan edustajat