Käki-projekti

Käki-projekti toteutettiin syksyllä 2003 sovellusprojektina Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitoksella. Projekti suunnitteli Jyväskylän yliopistolle henkilökohtaisten opiskelusuunnitelmien (HOPS) laadinta-, seuranta- ja raportointisovelluksen Korppi-järjestelmään Projekti toteutti sovelluksesta sihteerin käyttöliittymän. Sillä voidaan koostaa Korppi-järjestelmässä olevista kursseista opintokokonaisuuksia ja opintokokonaisuuksista tutkintovaatimuksia opiskelijoiden opiskelusuunnitelmien pohjaksi.

1. Palaveri:
Esityslista:[txt]
Pöytäkirja:[txt]
2. Palaveri:
Esityslista:[txt]
Pöytäkirja:[txt]
3. Palaveri:
Esityslista:[txt]
Pöytäkirja:[txt]
4. Palaveri:
Esityslista:[txt]
Pöytäkirja:[txt]
5. Palaveri:
Esityslista:[txt]
Pöytäkirja:[txt]
6. Palaveri:
Esityslista:[txt]
Pöytäkirja:[txt]
7. Palaveri:
Esityslista:[txt]
Pöytäkirja:[txt]
8. Palaveri:
Esityslista:[txt]
Pöytäkirja:[txt]
9. Palaveri:
Esityslista:[txt]
Pöytäkirja:[txt]
10. Palaveri:
Esityslista:[txt]
Pöytäkirja:[txt]
11. Palaveri:
Esityslista:[txt]
Pöytäkirja:[txt]
12. Palaveri:
Esityslista:[txt]
Pöytäkirja:[txt]
13. Palaveri:
Esityslista:[txt]
Pöytäkirja:[txt]

Vihainen käki

Projektiorganisaatio

 • Projektiryhmä
  • Sami Huttunen
  • Tatu Lamminmäki
  • Juha Lappi
  • Eija Pelkkikangas
 • Tilaajan edustajat
  • Antti Auer, virtuaaliyliopisto
  • Jari Rantamäki, OPLAA!-hanke
 • Projektikokouksissa mukana myös
  • Kekke Hyvämäki ja Marja Kankaanranta, Agora Learning Laboratory
  • Juha Merkikoski, fysiikan laitos
  • Hanna Seuranen, virtuaaliyliopisto
 • Ohjaajat
  • Jukka-Pekka Santanen (vastaava ohjaaja)
  • Minna Hillebrand (tekninen ohjaaja)
  • Vesa Lappalainen (Korppi-asiantuntijana)