Kepler-projekti

Kepler-sovellusprojekti kehitti kevään 2015 Sovellusprojekti-kurssilla WWW-sovelluksen Jyväskylän yliopiston fysiikan laitoksen oppilaslaboratorion laboratoriotöiden varausten hallintaan. Varausjärjestelmää tulevat käyttämään pääasiassa fysiikan perus- ja aineopintokurssien opiskelijat ja laboratoriovuoroja ohjaavat assistentit sekä varausjärjestelmän pääkäyttäjät.

Varausjärjestelmän avulla opiskelijat voivat varata ja perua kurssien laboratoriotöiden mittausvuoroja. Ohjaajat voivat nähdä omille ja muille laboratoriovuoroille ilmoittautuneet opiskelijat. Varausjärjestelmän pääkäyttäjä voi lisätä, muokata ja poistaa laboratoriovuoroja, laboratoriotöitä, töihin kuuluvia mittauslaitteistoja ja laboratoriovuorojen ohjaajia. Varausjärjestelmän kehittämisessä huomioitiin sen soveltuvuus pienin muokkauksin yliopiston muiden laitosten vastaaviin tarpeisiin. Kehitetty sovellus tulee korvaamaan nykyisen WWW-selaimella käytettävän Brahe2007-varausjärjestelmän.

Sovellus toteutettiin Python- ja JavaScript-ohjelmointikielillä, HTML5-merkintäkielellä ja CSS-tyyliohjeilla sekä Pyramid-ohjelmistokehyksellä hyödyntäen SQLAlchemy-tietokantakirjastoa sekä Bootstrap-, FullCalendar- ja jQuery-apukirjastoja.

Projektiryhmä:

Tilaaja:

Ohjaajat:

Joonas Konki Sakari Juutinen Jukka-Pekka Santanen
Anu Koskela Panu Rahkila Petri Partanen
Mikko Kuhno
Henrik Paananen
Atte Räty