Termit

Aihealueeseen liittyvät termit

Projektin aihealueen eli kilpailu- ja sarjajärjestelmän kannalta keskeisiä termejä ovat seuraavat:

Alueellisuus
tarkoittaa Kilsa-projektin osalta sitä, onko sarja esim. valtakunnallinen vai piiritason sarja.
Cup
on kilpailumuoto, jossa pelaajat tai joukkueet ottelevat kaksittain ja voittaja jatkaa seuraavaan otteluun.
Lohko
käsitetään tietoteknisen toteutuksen osalta sarjana otteluita.
Sarja
käsitetään tietoteknisen toteutuksen osalta sarjana otteluita. Tulkinnan mukaan siis lohko on myös sarja.
Sarjajärjestelmä
käsittää Kilsa-projektin osalta sarjojen sarjataulukoiden laskemisen, tulospalvelun ja joukkueiden liittämisen sarjatauluihin.
Sarjatarkenne
tarkoittaa Kilsa-projektin osalta sitä, onko sarja esim. osa runkosarjaa vai jatkosarja.
Turnaus
käsitetään projektin kannalta eräänlaisena sarjana otteluita, joissa pyritään etsimään voittaja.

Ohjelmointityökaluihin ja -tekniikoihin liittyvät termit

Luvussa esitellään projektin toteutuksessa tarvittaviin tekniikoihin liittyvät seuraavat termit:

ER-kaavio
(engl. Entity-Relationship) on tietokantojen suhteiden kuvaamiseen käytettävä malli.
HTML
(engl. HyperText Markup Language) on WWW-dokumenttien kuvauskieli HTTP on HTML-sivujen välittämiseen kehitetty protokolla.
Java
on Sun-yhtiöiden kehittämä olioperusteinen ohjelmointikieli. Java-kieltä voidaan tulkata tai kääntää. Javaa kehitettäessä on pyritty tekemään siitä mahdollisimman ympäristöriippumaton ohjelmointikieli.
Java-pavut
(engl. JavaBeans) ovat Java-ohjelmointikielellä luotuja komponentteja, joita voidaan käyttää JSP-sivuilla.
JDBC
(engl. Java Database Connectivity) on Java-teknologian käyttämä tietosilta erilaisiin tietokantoihin.
JSP
(engl. Java Server Pages) on dynaaminen skriptikieli, joka mahdollistaa Javan kirjoittamisen HTML:n sekaan.
Käyttötapauskaavio
(engl. Use Case) kuvaa järjestelmän ja käyttäjän vuorovaikutusta yksittäisen käyttäjän näkökulmasta.
Prototyyppi
on projektissa sovellus, joka ei sisällä toiminnallisuutta. Sen tarkoitus on lähinnä kuvata käyttöliittymän toimintaa.
RedHat
on vapaa Linux-käyttöjärjestelmä.
Servlet
on palvelinohjelmaan liittyvä pieni erillinen sovelma.
SQL
(Structured Query Language) on relaatiotietokantojen käsittelyssä käytetty kyselykieli.
TomCat
on vapaasti käytettävä servlet- ja JSP-moottori.

Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
Kilsa-projekti