Kolibri-projektin haastatteluraportit

11.10.2001 Kolibri-projektin haastattelu.

Haastateltavana tietotekniikan laitoksen amanuenssi Päivi Jämsen. Haastettelijoina Mia Jaakkola ja Sanna Juutinen.

Jämsen oli erittäin halukas kokeilemaan järjestelmää ennen sen todellista käyttöönottamista. Ohjelman ei tarvitse olla vielä aivan kokonaan toimiva kokonaisuus siinä vaiheessa.

22.10.2001 Kolibri-projektin haastattelu.

Haastateltavana tietojärjestelmätieteen laitoksen amanuenssi Tapio Tammi. Haastettelijoina Mia Jaakkola ja Sanna Juutinen.

Tammi oli muuten erittäin tyytyväinen tulevaa kalenteriin ja toivoi sen tulevan laajempaankin käytöön sen toimivuuden kannalta. Oli suurta edistystä edellisiin järjestelmiin.

1.11.2001 Kolibri-projektin haastattelu.

Haastateltavina informaatioteknologian tiedekunnan hallintopäällikkö Leena Kirkkomäki sekä dekaani Timo Tiihonen. Haastettelijoina Mia Jaakkola ja Sanna Juutinen.