1. palaverin pöytäkirja 21.09.2001

Aika: 20.09.2001 klo 16.15

Paikka: C223.1 kokousnurkkaus

Läsnä: Heikki Uuksulainen, Jukka-Pekka Santanen, Pauli Kujala, Vesa Lappalainen, Markku Vire, Mikko Nieminen, Matti Lupari, Mia Jaakkola, Sanna Juutinen.

1. Osallistujien esitely

Teknisistä ohjaajista Heikki Uuksulainen (JPS, Java) tietää tämän hetken tilanteen Korppi-projektista ja Markku Vire (tietokannat) tietää minkä takia mitäkin on tehty. Markku on ryhmän pääasiallinen tekninen ohjaaja. Hän on myös aktiivisesti mukana palavereissa. Tarvittaessa ryhmä voi kääntyä Heikki Uuksulaisen ja Kirsi Koposenkin puoleen. Heikillä ja Kirsillä on melkoisesti työtä Korppi-järjestelmän jatkokehityksen kanssa. Heitä voi kuitenkin vapaasti ''vaivata'' projektin aikana.

Laitoksen edustajina toimivat Pauli Kujala ja Vesa Lappalainen. Jukka-Pekka Santanen on projektin vastaava ohjaaja. Projektilaisia ovat Mikko Nieminen, Matti Lupari, Mia Jaakkola (sihteeri) ja Sanna Juutinen (puheenjohtaja).

2. Tilaaja esittelee aiheen, aihealuetta ja taustoja

Olemassa oleva järjestelmä ja sen sisältämä tietokanta on nimeltään Kotka, joka oli myös nimenä viime syksyn projektilla (Markku Vire mukana). Korppi-sovellus on Kotka-järjestelmän kurssikirjanpito-osio. Se tulee korvaamaa ensi syksyyn mennessä entisen Kurki-järjestelmän, jota Pauli Kujala oli kehittämässä vuonna 1998 ja on sen jälkeen jatkokehittänyt ja ylläpitänyt. Lisäksi viime keväänä Halko-projekti (mukana mm. Kirsi Koponen) kehitti Heinolan kansalaisopistolle Kotka-tietokantaan pääosin pohjautuvan opetushallinto-ohjelmiston kurssien, opiskelijoiden ja opettajien tietojen hallinnointiin. Kolibri toteuttaa päivyriohjelmiston, jota tullaan käyttämään useammassa Kotka-järjestelmän osiossa. Se ei siis käytännössä tule olemaan oma ''kokonaan'' erillinen osionsa.

Projektille asetettavia vaatimuksia:

3. Aikataulun tarkastelu

Ensimmäinen tehtävä on hahmotella päivyriä ryhmän omien kokemusten ja olemassaolevien sovellusten pohjalta pitäen mielessä helppokäyttöisyyden.

Yhden ryhmän jäsenistä ehkä kannattaisi jo suunnitteluvaiheessa tutustua käytettäviin ohjelmointikieliin ja tekniikoihin, jolloin siirtyminen ohjelmointiin olisi projektin kannalta nopeampaa siirtämällä tietämyksensä muille ryhmän jäsenille.

Tietokantaan ja Korpin teknisiin ratkaisuihin perehdyttäminen tapahtuu myöhemmin.

4. Projektin tilat, yhteystiedot ja akronyymi

Projektin käytössä on huone C222.2, jonne puhelinnumero on 014-2604963. Projektiryhmäläiset päättivät yksimielisesti akronyymiksi Kolibri.

5. Sovitut tehtävät

Projektilaisten tehtäviin kuuluu:

Jukka-Pekka Santasen tehtävät:

PÄÄTÖS:Yleisesti päätettiin pitää erillinen palaveri koskien tietokantaa ja rakennetta. Ajankohta jätettiin avoimeksi.

6. Seuraava palaveri

Seuraavan palaverin ajaksi sovimme keskiviikon 26.09.2001 klo 10.15 ja paikaksi C223.1 kokousnurkkauksen.