3. palaverin pöytäkirja 02.10.2001

Aika: 02.10.2001 klo 12.15

Paikka: C223.1 kokousnurkkaus

Läsnä: Jukka-Pekka Santanen, Pauli Kujala, Markku Vire, Kirsi Koponen, Mikko Nieminen, Matti Lupari (puheenjohtaja), Mia Jaakkola (sihteeri), Sanna Juutinen, Vesa Lappalainen.

1. Edellisten pöytäkirjojen ja tuntilappujen tarkastus

Huomattiin että, toisen palaverin pöytäkirjassa Ranchi-kone oli kirjoitettu ilman I:tä. Matti ei saanut tuntilappuaan näytille, koska itu oli jumissa.

2. Tekijänoikeudet

Luetaan ensin GPL- ja LGPL-lisenssiehdot suomeksi.

PÄÄTÖS: Siirretään tekijänoikeuksista sopiminen seuraavaan kertaan.

3. HTML-hahmotelmien esittely

Kuukausinäyttö

Kuukausiversioista parempi on se, jossa ei kaikki teksti näy, vaan alusta pieni pätkä ja kolme pistettä. Muiden kuukausien linkeistä otetaan kuu-sanat pois ja korostetaan meneillään olevaa kuukautta. Näytön kaikki ruudut pitäisi olla samankorkuisia ja tapahtumien ajoista linkit tapahtuman editointi/lisäys-sivulle.

Edellisen kuukauden viimeiset ja seuraavan kuukauden ensimmäiset päivät olisi hyvä olla haaleasti näkyvissä kuluvassa kuussa ja niistä pitäisi päästä kyseisiin päiviin. Esim. tammikuun linkin kohdalle laitetaan fuktiokutsu T(’tammi’) eikä kirjoteta sitä pelkästään kirjaimilla. Näytön sommittelussa täytyy muistaa, että Kotkan navigointipalkki tulee vasempaan reunaan.

Päivänäyttö

Päällekkäisyydet useampiin sarakkeisiin tarpeen mukaan. Päivänäytöstä ulkonäöllisesti samanlainen kuin muista, laatikot mukaan.

Ohjausajat

Opiskelijalla näkyvät ohjaajan vapaat ja varatut ajat voi merkitä joillain symboleilla tai väreillä, ettei tarvitse käyttää tekstiä. Tyhjiinkin ajankohtiin laitetaan laatikot: selkeyttää näkymää. Ohjausnäkymässä olevasta (esim. ti 2.10.) otsikosta pitää päästä päivänäyttöön, että näkee tarkemmin päivän tapahtumat. Laitetaan kello-otsikon yläpuolelle laatikko, josta vaihdetaan aikajaottelua.

Kun opettaja laittaa itselleen vapaita ohjausaikoja, hän rastittaa haluamansa laatikot ja määrittelee sitten tehtävän. Sivussa voisi olla valinta toistetaanko sama viikoittain, kuukausittain, tai esim kolme seuraavaa viikkoa.

Suunnittelematta on vielä, minkälainen näyttö ilmaantuu, kun opiskelija haluaa varata ajan. Henkilötiedot ovat jo olemassa. Ryhmä ja opettaja pitää kiinnittää enne varauksen tekemistä ja tiedot pitää näkyä näytöllä. Kalenterissa esim. punaiset ajat ovat ryhmän varattuja aikoja ja keltaiset opettajan vapaita aikoja.

Kun ryhmää muodostetaan, laitetaan rasti sen tai kaikkien kohdalle, joilla on kokoonkutsumisoikeus. Ryhmää valittaessa olisi hyvä ryhmän nimeä klikattaessa näkyä, ketä ryhmään kuuluu, ettei varaa väärälle (esim. samannimiselle) ryhmälle ohjausaikaa. Opiskelijaryhmän kokoonkutsuja voisi kirjoittaa tapahtuman muistilappuun muiden ryhmäläisten nimen. Ajanvaraus ja poisto pitää näkyä kaikkien ryhmäläisten kalentereissa.

Kuvat ohjausnäyttön 20 minuutin jaotuksesta, tunnin jaotuksesta ja päivänäyttö ohjausaikamuodossa tulee sivulle http://kotka.it.jyu.fi/kolibri. Opettajan pitäisi saada laittaa muistilappu ohjausaikaan liittyen.

Ryhmien aikojen päällekkäisyyksissä on kaksi erilaista toimintoa. Opiskelijat voivat varata vain opettajan laittamia aikoja, mutta amanuenssi voi varata minkä ajan vaan. Amanuenssin ajanvaraus ja opiskelijaryhmän keskenään tekemät ajansovittamiset ovat samanlaisia toimintoja. Kun ryhmän ajat laitetaan päällekkäin, näkyy huonoiten käyvä aika tummimmalla ja vapaa aika valkoisella. Vaaleahkoa aluetta klikatessa pitäisi saada näkyviin kalenteri, jossa sarakkeina ovat niiden ihmisten päivänäytöt, joille kyseinen aika ei käy.

4. Muut asiat

Jukka-Pekka varasi vielä oikeuden pitää loppuesittely keskiviikkonakin 19.12. Hän myös huomautti, ettei esityslistaa tarvitse pöytäkirjoissa orjallisesti noudattaa, vaan on hyvä laittaa väliin omia otsikoita ja jakaa teksti niiden avulla pienempiin osiin.

Sarakkeet eri näytöissa parametrilistaan mukaan muutetaan joko esim. viikonpaiväksi tai henkilön nimeksi. Juhlapyhät olisi hyvä erottua tavallisista päivistä ja tiivistelmää seuraavista tapahtumista voisi harkita. Kalenterin voisi sijoittaa Korpin kalenteri-kohtaan tai aloitussivulle.

Hahmotelmat olisi hyvä olla kalvoilla, että kaikki näkevät ne yhtä aikaa. Myös huonot ideat on syytä kirjata ylös.

5. Sovitut tehtävät

6. Seuraava palaveri

Päätettiin pitää seuraava palaveri tiistaina 9.10.2001 klo 12.30 C223.1 kokousnurkkauksessa.