4. palaverin pöytäkirja 9.10.2001

Aika: 9.10.2001 klo 12.30

Paikka: C223.1 kokousnurkkaus

Läsnä: Jukka-Pekka Santanen, Kirsi Koponen, Heikki Uuksulainen, Pauli Kujala, Markku Vire, Mikko Nieminen, Matti Lupari, Sanna Juutinen (puheenjohtaja), Mia Jaakkola (sihteeri), Vesa Lappalainen.

1. Kalenterin paikka

PÄÄTÖS: Kolibri-kalenteri laitetaan näkymään Korppi-projektin portaaliin kalenterin kohdalle.

Ns. mainosversio kalenterista (versio, jossa näkyy henkilön tapahtumat viikon ajalta, ei ajanvarausmahdollisuutta) pyritään saamaan kyseiselle paikalle 1.11.2001 mennessä.

2. Ajanvaraus

Ajanvaraukseen ja ohjaajan näyttöön (vapaiden ohjausaikojen merkitseminen) mennään Korpin vasemmassa reunassa olevasta sivupalkista linkillä. Ajanvarauksen kautta voi myös laittaa itselleen uuden tapahtuman eli varata itselleen ajan.

Ajanvaraus-näytön alussa olevien ryhmän ja ohjaajan valintojen viereen laitetaan ”virkistys-painike”, jotta saadaan kalenterinäkymä paikkansapitäväksi. Luo uusi ryhmä –painikkeelle laitetaan kaveriksi muokkaa ryhmää –painike.

Jos ajanvaraussivulle tullaan jonkun tietyn kurssin kautta, saadaan ohjaajat helpommin rajattua. Ohjaajan valinnan alasvetovalikossa voisi ohjaajat olla järjestyksessä: kyseisen kurssin ohjaajat; muiden niiden kurssien ohjaajat, joille henkilö on ilmoittautunut; muut ohjaajat (muut ohjaajat mahdollisesti haetaan erikseen).

Luodessa uutta ryhmää, ryhmän jäsenet olisi hyvä saada haettua esim. tiedekunnan, laitoksen, kurssin tai ryhmän mukaan tai kirjoittamalla osan etsittävän henkilön nimestä.

Ajanvarausnäytössä esiintyville kynän- ja rastinkuville kirjoitetaan selitykset. Kun ryhmän ajat ovat kalenterissa päällekkäin, näkyvät varatut ajat värillä ja numerolla. Mitä tummempi väri ja suurempi numero, sitä huonommin aika ryhmälle käy.

Jos ohjaaja haluaa merkitä vapaat ohjausaikansa ruksaamalla, saa hän käyttöönsä ”ruksiruudut” erillisen linkin takaa. Kun tarpeelliset ajat on ruksattu, painaa hän linkkiä, joka vie tehtävän määrittelylomakkeelle.

3. Tyyliseikkoja

Vuosinäytössä on selkeästi erotuttava päivät, joissa on tapahtumia ja sunnuntait sekä arkipyhät. Kaikissa näytöissä on selkeästi näyttävä meneillään oleva päivä. Viikonpäivälinkeissä käytetään muotoa ke 9.10.

Meneillään oleva kuu on aina samassa kohtaa näyttöä. Kyseisen kuun vasemmalla puolella on pari edellistä kuuta ja loput ovat oikealla puolella.

4. Muuta

Tapahtuman editointilomakkeella päiväys, jolle tapahtuma liitetään, laitetaan käyttäjän valittavaksi. Ehdotettiin myös, että ajat olisi helpompi kirjoittaa suoraan eikä valita valmiista vaihtoehdoista. Tällöin kuitenkin virhekirjausten määrä lisääntyy. Tapahtuman toistamisen lopetusaika olisi hyvä saada määrätä myös viikonnumerolla.

Kalenterin sivuilla pitää olla loogiset osoitteet, että on helppo päästä suoraan haluamalleen sivulle.

Korpin login:ssa käyttäjät on jaoteltu henkilökuntaan ja ei-henkilökuntaan. Kurssikohtaisesti käyttäjät on jaoteltu opiskelijoihin ja ohjaajiin.

5. Osallistujien seuraavat tehtävät

6. Seuraava palaveri

Päätettiin pitää seuraava palaveri keskiviikkona 17.10.2001 klo 10.15 C223.1 kokousnurkkauksessa.