2. palaverin pöytäkirja 30.09.2001

Aika: 26.09.2001 klo 10.15

Paikka: C223.1 kokousnurkkaus

Läsnä: Jukka-Pekka Santanen, Pauli Kujala, Vesa Lappalainen, Markku Vire, Kirsi Koponen, Mikko Nieminen (puheenjohtaja), Matti Lupari, Mia Jaakkola (sihteeri), Sanna Juutinen.

1. Päivyrin hahmotelmat

Näyttöinä suunniteltiin päivä-, viikko ja kuukausikohtaiset näytöt. Kuukausinäytössä tapahtumat ovat merkittyinä ilman aikaa tapahtuman nimellä kyseisen päivän kohdalla. Kuukausinäytöstä pääsee edellisiin ja seuraaviin kuukausiin linkeillä, viikkonäytöt eri viikoilta voi valita reunassa näkyvistä viikkonumeroista ja yksittäiseen päivään pääsee päivän numeroa klikkaamalla.

Päivänäytössä päällekkäiset tapahtumat laitetaan vierekkäin. Päivänäytössä mukana olevaan pieneen kuukausiruutuun voisi värillä merkitä ne päivät, joissa on tapahtumia. Päivänäytössä on tapahtumien lisäys- ja editointiruutu, johon lisätessä kirjoitetaan tapahtuman alkamisaika, paikka ja selittävää tekstiä. Lisäksi voi valita, näkyykö tapahtuma vain itselle, ryhmälle vai kaikille. Tapahtuma on myös mahdollista poistaa ja antaa sille kategoria (suurempi luku etusijalla). Näin syntyviä muistilappuja, ehkä montakin peräkkäin, voi katseluoikeudellinen vain lukea. Muistilappuihin voi laittaa esim. palaverin esityslistan ja pöytäkirjan.

Viikkonäytössä tapahtuman otsikko näkyy ajan kanssa. Viikkonäyttö pitäisi saada valita sellaisella aikajaottelulla kuin haluaa (esim. 20 min), jolloin viikkonäytössä näkyy helposti sekä ohjausajat niille, jotka niitä tarvitsevat ja esim. kahden tunnin jaottelulla niille, jotka vaan käyvät luennoilla.

Ohjaajan ohjausaikojen kalenteriin merkitseminen voisi tapahtua niin, että ensin valitaan ne ajankohdat, joille aika halutaan antaa ja sitten kirjoitetaan tapahtumanlisäyslappuun selitys ohjausajalle. Ohjausajan varaaja laittaa muistilapun ohjaajalle ja varaa näin itselleen kyseisen ajan. Ohjaajalle kyseisen ajan kohdalla näkyy ajan varaajan nimi, mutta muille aika näkyy vain varattuna aikana. Esim. laitosneuvosto voi käyttää samaa periaatetta ajanvarauksissaan.

Ryhmien ajanvarauksessa näytetään kaikkien ryhmäläisten kalenterit päällekkäin, jolloin nähdään että paras yhteinen aika on vaalein kohta kalenterissa. Kun kyseistä kohtaa klikataan, tulee kalenterin viereen lista niistä henkilöista, joille aika ei käy. Sama periaate on ohjausaikojen varaamisessa. Siinä laitetaan päällekkäin ohjaajan ja varaajan kalenterit.

Mallia toteuttamiseen voi ottaa Korpin käyttöliittymästä, jossa on ruudun vasemmalla puolella palkki, josta pääsee mihin tahansa kohtaan kalenteria ilman turhia klikkailuja. Toinen hyväksi havaittu toteutus on Zigzag-projektilla, jossa haluttu päivä tai viikko on vaan zoomattuna isommaksi muiden kohtien jäädessä pienemmäksi reunoille.

Muita huomioita: Käyttäjän pitää päästä kalenterin itse valitsemaansa kohtaan omatekemällään linkillä. Suunnittelussa kannattaa käyttää näytön resoluutiona 1024.

TERMEJÄ: Henkilöryhmä koostuu useammasta henkilöstä, joista jollain on oikeus varata ryhmälle aikoja, muilla on vain katseluoikeus. Tapahtumaryhmä = opetustapahtumat, henkilökohtaiset tapahtumat, jne.

2. Tekijänoikeudet

Projektilaiset tutustuvat GPL- ja LGPL-lisenssiehtoihin. Kotkan webbisivulla http://kotka.it.jyu.fi/ on linkki.

3. Haastattelut

Haastateltavat on jaettu poikien ja tyttöjen haastateltaviin. Haastattelut aloitetaan vasta, kun on saatu jotain konkreettista paperille, että on helpompi kysyä mielipiteitä. Voidaan konsultoida Markkua haastatteluissa: mitä kannattaa kysyä ja mitä ei?

Laava-projektin tiimoilta haastatellaan Sinikka Hännistä. Esim. onko sovellukseen tehty muutoksia projektin loppumisen jälkeen? Sinikalle kannattaa kertoa, että Kirsi ja Jukka-Pekka ovat Kolibri-projektin organisaatiossa mukana.

4. Kysymykset

Loppuesittely järjestetään ma 17. tai ti 18.12.2001. Printteri saatiin pelaamaan ilman apua.

5. Muut asiat

Mietittiin, mitä kaikkia ohjelmia tarvitaan. Jbuilderilla tehdään varmaan JSPtä ja asennuksesta kysytään Harri Tuomelta. PostgreSQLää käytetään Ranch-koneelta, joka ei oletettavasti pelaa tällä hetkellä.

Edellisen palaverin pöytäkirjasta pitää ottaa kopio seuraavaan palaveriin. Kolibriin liittyvät sähköpostit liitetään projektikansioon.

Jukka-Pekka lupasi, että projektilaiset saavat pariksi päiväksi käyttöönsä Palmin ja Erikssonin kämmenmikrot Jani Kurhiselta Agoran 3. kerroksen tietoliikennelaboratoriosta. Jukka-Pekka ehdotti myös, että hankitaan toinen JSP-kirja, koska sitä tarvitsevia projekteja tulee jatkossakin.

6. Osallistujien seuraavat tehtävät

7. Seuraava palaveri

Päätettiin pitää seuraava palaveri tiistaina 2.10.2001 klo 12.15 C223.1 kokousnurkkauksessa.