5. palaverin pöytäkirja 17.10.2001

Aika: 17.10.2001 klo 10.15

Paikka: C223.1 kokousnurkkaus

Läsnä: Jukka-Pekka Santanen, Kirsi Koponen, Heikki Uuksulainen, Pauli Kujala, Markku Vire, Vesa Lappalainen, Mikko Nieminen (puheenjohtaja), Matti Lupari, Sanna Juutinen, Mia Jaakkola (sihteeri).

1. Luo uusi ryhmä -hahmotelma

Tietoja ryhmästä

Samannimisten ryhmien perustaminen estetään, ettei tule sekaannusta hakiessa ryhmän nimellä. Ryhmän nimen kirjoittamisen jälkeen painetaan nappulaa, joka testaa, onko nimi varattu.

Ryhmän nimen jälkeen voisi tietoina ryhmästä olla WWW-sivun osoite ja muuta tietoa (esim. milloin ryhmä lakkaa olemasta). Tästä voisi tehdä oman Java-pavun, koska tällaisia tietoja tarvitaan muuallakin järjestelmässä.

Haku

Nimellähakuehto laitetaan sivun yläosaan. Sen alle tulee linkki, josta pääsee lisäämään hakuehtoja ja saa siis ”pidemmän” version luo uusi ryhmä -sivusta. T ästä pidemmästä versiosta pääsee lyhyempään versioon piilota-linkillä. Tieto siitä käyttääko käyttäjä pitkää vai lyhyttä sivua olisi hyvä tallettaa.

Ihmisiä tai ryhmiä voi hakea myös kirjoittamalla nimet esim. puolipisteillä eroteltuina peräkkäin hakukenttään. Haun ohjeteksti on tarpeellinen. Erikoismerkillä, esim. % tai *, ja osalla nimestä saa myös hakutuloksia.

Oikeudet

Ryhmän luoja on oletusarvona ryhmän suurempien oikeuksien (ryhmälle ajan varaus tai muokkaus) haltija. Kun ryhmän jäsenet on valittu, pääsee linkin takaa muuttamaan ryhmäläisten oikeuksia.

2. Mieluisat ajat

Toivomus oli, että Korppi-järjestelmää muuten käyttämättömillä käyttäjillä olisi mahdollisuus laittaa lukujärjestykseen sellaisia aikoja, jotka hänelle olisivat mieluisia tapaamisaikoja eli tavallaan sama kuin ohjaaja merkitsee vapaita ohjausaikoja. Tällaiset vapaat ajathan ovat tietyllä tavalla positiivisessa mielessä varattuja aikoja.

3. Muuta

Tapahtuman editointilomakkeella päiväys, jolle tapahtuma liitetään, laitetaan käyttäjän valittavaksi. Ehdotettiin myös, että ajat olisi helpompi kirjoittaa suoraan eikä valita valmiista vaihtoehdoista. Tällöin kuitenkin virhekirjausten määrä lisääntyy. Tapahtuman toistamisen lopetusaika olisi hyvä saada määrätä myös viikonnumerolla.

Kalenterin sivuilla pitää olla loogiset osoitteet, että on helppo päästä suoraan haluamalleen sivulle.

Korpin login:ssa käyttäjät on jaoteltu henkilökuntaan ja ei-henkilökuntaan. Kurssikohtaisesti käyttäjät on jaoteltu opiskelijoihin ja ohjaajiin.

4. Osallistujien seuraavat tehtävät

5. Seuraava palaveri

Päätettiin pitää seuraava palaveri torstaina 25.10.2001 klo 10.15 C223.1 kokousnurkkauksessa.