"Taustatyöhön tutustuminen" -palaverin esityslista

Paikka: AgC 223.1
Aika: ma 5.2.2001 klo 12.001. Läsnäolijoiden kirjaaminen, sihteerin ja pj:n valinta

2. Oppogin työn esittely

3. Meta (Muut esille tulleet asiat)

4. Päätetään seuraavan palaverin ajankohta