6. projektipalaverin esityslista

 Paikka: AgC 223.1
 Aika: ti 6.3.2001 klo 12.15 1. Läsnäolijoiden kirjaaminen

 2. Määrättyjen työtehtävien tarkistus

 3. Keskustelu käyttötapauksista

 4. Tietokantarakenteen muutosten läpikaynti 

 5. Meta (Muut esille tulleet asiat)

 6. Työtehtävien kirjaus

 7. Päätetään seuraavan palaverin ajankohta