3. projektipalaverin esityslista

Paikka: AgC 223.1
Aika: ti 13.2.2001 klo 12.151. Läsnäolijoiden kirjaaminen

2. Määrättyjen työtehtävien tarkistus

3. Käyttöliittymähahmotelman arviointi

4. Käyttötapausten läpikäynti 

5. Työkaluasennuksien aikataulu

6. Meta (Muut esille tulleet asiat)

7. Työtehtävien kirjaus 

8. Päätetään seuraavan palaverin ajankohta