8. projektipalaverin esityslista

Paikka: Ag C223.1
Aika: pe 16.3.2001 klo 10.15
 
 
 
 1. Läsnäolijoiden kirjaaminen
 
 2. Määrättyjen työtehtävien tarkistus
 
 3. Tietokantapalaverin läpikäynti

 4. Projektin status
 
 5. Meta (Muut esille tulleet asiat)
 
 6. Työtehtävien kirjaus
 
 7. Päätetään seuraavan palaverin ajankohta