4. projektipalaverin esityslista

Paikka: AgC 223.1
Aika: ti 20.2.2001 klo 12.151. Lasnäolijoiden kirjaaminen

2. Määrättyjen työtehtävien tarkistus

3. Java-kirjan tilauksen tarve

4. Tarkastellaan projektin tämänhetkistä tilannetta

5. Meta (Muut esille tulleet asiat)

6. Työtehtävien kirjaus

7. Päätetään seuraavan palaverin ajankohta