14. projektipalaverin esityslista

Paikka: Ag C223.1
Aika: ma 21.5.2001 klo 11.15

 1. Läsnäolijoiden kirjaaminen

 2. Määrättyjen työtehtävien tarkistus

 3. Projektin päättäminen

 3.1 Sovelluksen ja dokumentoinnin hyväksyminen tai hyväksymisaikataulu.

 3.2 Mitä vielä tarvitaan projektin hyväksymiseen? 

 3.3 Mitä sovelluksen ominaisuuksia jätetään jatkokehityksen osalle? 
 
 3.4 Missä muodossa dokumentit toimitetaan tilaajalle? 
 
 3.5 Tuleeko sovelluksen ja dokumenttien vanhempia versioita säilyttää ja liittää myös projektidokumentaatioon? 
 
 3.6 Projektilausuntojen, todistusten ja projektilaskun toimittamisaikataulu. 
 
 3.7 Laitteiden, ohjelmistojen, kirjojen ja muun materiaalin palauttaminen hankkijalleen tai asiasta sopiminen. 

 4. META

(tarvittaessa kohdat 5 ja 6)

 5. Työtehtävien kirjaus

 6. Päätetään seuraavan palaverin ajankohta
  
 7. Projektilounas