9. projektipalaverin esityslista

Paikka: Ag C223.1
Aika: ke 28.3.2001 klo 15.15


 1. Läsnäolijoiden kirjaaminen

 2. Määrättyjen työtehtävien tarkastus

 3. Tietokantarakenteen läpikäynti

 4. Ylläpitäjän monitoroinnin toteus

 5. Keskustelua kalenterirakenteesta

 6. Käyttöliittymähahmotelman läpikäynti

 7. Meta (Muut esille tulleet asiat)

 8. Työtehtävien kirjaus

 9. Päätetään seuraavan palaverin ajankohta