Loppuprojektipalaverin esityslista

Paikka: Ag C223.1
Aika: ma 28.5.2001 klo 14.15

 1. Läsnäolijoiden kirjaaminen

 2. Määrättyjen työtehtävien tarkistus

 3. Projektin päättäminen

 3.1 Sovelluksen ja dokumentoinnin hyväksyminen tai hyväksymisaikataulu.

 3.2 Mitä vielä tarvitaan projektin hyväksymiseen? 

 3.3 Missä muodossa dokumentit toimitetaan tilaajalle? 
 
 4. META

 5. palaverin päättäminen