Projektin aloituspalaverin esityslista

Paikka: AgC 223.1
Aika: ma 29.1.2001 klo 14.151. Läsnäolijoiden kirjaaminen

2. Toteutettavan aiheen rajaus

3. Käytettävät työkalut

4. Yleistä keskustelua aiheesta

5. Meta (Muut esille tulleet asiat)

6. Päätetään seuraavan palaverin ajankohta