Korppi-sovelluksen kehitys ja kehittäjät

Kotka-projekti aloitti seuraajan kehitämisen nykyiselle Kurki-järjestelmälle. Projekti keskittyi pääasiallisesti tietokannan rakenteen suunnitteluun ja toteutukseen. Projektiryhmä myös kartoitti ja testasi sopivia toteutustekniikoita, tietokanta- ja WWW-palvelimia sekä ohjelmointikieliä. Ryhmä toteutti henkilötietomoduulin järjestelmään. Ryhmän muodostivat Ismo Horppu, Markku Mielityinen ja Markku Vire. Ryhmän työ alkoi 14.9.2000 ja päättyi 22.1.2001.

Korppi-projekti jatkoi syksyllä 2000 aloittaneen Kotka-projektin työtä kehittämällä sovellukseen varsinaisen kurssikirjanpitomoduulin. Projekti määritteli,suunnitteli ja toteutti WWW-käyttöliittymät opiskelijoille, opettajille ja ylläpitäjälle. Käyttöliittymät toteutettiin prototyyppiasteelle sovellusarkkitehtuurin ja perustekniikoiden osalta toimiviksi. Ryhmään kuuluivat Minna Lesonen, Hannu Pekkanen, Tuukka Tawast ja Heikki Uuksulainen. Työ alkoi 23.1.2001 ja päättyi 10.7.2001.

Korppi-sovelluksen jatkokehitys teki kesällä 2001 järjestelmään jatkokehitystyötä. Ryhmä viimeisteli ulkoasua ja kehitti järjestelmän testiversioasteelle. Ryhmän muodostivat Tuukka Tawast ja Heikki Uuksulainen. Työ alkoi 28.5.2001 ja päättyi 7.9.2001.

Järjestelmässä tilaajan edustajana on toiminut Pauli Kujala. Vastaavana ohjaajana on ollut Jukka-Pekka Santanen. Teknisinä ohjaajina ovat olleet Sami Poimala, Tommi Lahtonen, Vesa Lappalainen, Tero Toivonen, Mika Vesterholm ja Markku Vire.